Večer s klasikou ve Vile Primavesi - Operní recitál
Vážené divačky, vážení diváci, 

srdečně vás zveme na operní recitál v intimní atmosféře historické Vily Primavesi. Recitál se koná u příležitosti poděkování Magdě Málkové za její dlouholeté působení v olomoucké opeře. Vedle nezaměnitelného sopránu paní Málkové uslyšíte také další sólistky a sólisty Moravského divadla Olomouc, a to Jiřího Přibyla, Radoslavu Műller, Barboru Řeřichovou, Jakuba Rouska, Lucii Skácelíkovou a Martina Štolbu. Nabídneme vám průřez repertoárem našeho divadla od nejslavnějších árií a duetů až po méně známé hudební klenoty. Pěvce a pěvkyně doprovodí klavíristky Milada Jedličková a Lucie Kaucká.