Výběrová řízení

Konkurz na obsazení místa - 2. housle - tutti


Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecký šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisují


KONKURZ

na obsazení místa:


2. housle  - tutti


úvazek 1.0 s nástupem od 1. 1. 2022


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: pondělí 8. listopadu 2021 od 10:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 1. listopadu 2021 na adresu:

Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba:  

Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


(zveřejněno 21. 5. 2021)zobrazit
Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění úklidu v MDO
Veřejná zakázka malého rozsahu - MDO - oprava střechy

Zadávací dokumentace: 

https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/zakazka/39267


(zveřejněno 26. 2. 2021)


zobrazit
Konkurz na sezonu 2021/2022 se smlouvou od srpna 2021 pro pánský sbor baletu


Michal Štípa, umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje


KONKURZ


Na sezónu 2021/2022 se smlouvou od srpna 2021

pro pánský sbor baletu 


Podmínky a požadavky:

- Vysoká úroveň v klasické i moderní technice

- Jevištní zkušenosti


Přihláška ke konkurzu:

- Životopis

- Aktuální portrétní fotografie

- 2 aktuální taneční fotografie

- Videozáznam nebo odkaz – klasická variace nebo pas de deux, moderní variace


KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE DO 5. 3. 2021 na email: 

audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Konkurz je pouze pro zvané!

Vybraní uchazeči budou na konkurz pozvání prostřednictvím emailu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------


Michal Štípa, artisctic director of ballet Moravské divadlo Olomouc is announcing an


AUDITION


For the season 2021/2022 with a contract starting in August 2021

for male ballet corps Conditions and requirements

- Strong classical and contemporary technique

- Stage experience


Application for the audition

- CV

- Recent headshot

- 2 recent dance photos

- Video recording or a link – classical variation or pas de deux, modern variationPlease submit your full APPLICATION BY  3rd of MARCH 2021 by sending it to

audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Audition by invitation only!

Selected applicants will receive their invitation by email.zobrazit
Konkurz na sezonu 2021/2022 pro tanečnice a tanečníky (sólisty, demisólisty a sbor) / Audition for season 2021/2022 for ballet dancers (soloist, demisoloist and the corps de ballet)


Michal Štípa, umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, vypisuje


KONKURZ


Na sezónu 2021/2022 se smlouvou od srpna 2021

Pro tanečnice a tanečníky (sólisty, demisólisty a sbor)Podmínky a požadavky

- Vysoká úroveň v klasické i moderní technice

- Jevištní zkušenosti


Přihláška ke konkurzu

- Životopis

- Aktuální portrétní fotografie

- 2 aktuální taneční fotografie

- Videozáznam nebo odkaz – klasická variace nebo pas de deux, moderní variace


KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE DO 5.3.2021 na email: 

audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Konkurz je pouze pro zvané!

Vybraní uchazeči budou na konkurz pozvání prostřednictvím emailu. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Michal Štípa, artistic director of ballet Moravské divadlo Olomouc is announcing an


AUDITION


For the season 2021/2022 with a contract starting in August 2021

For ballet dancers (soloist, demisoloist and the corps de ballet)Conditions and requirements

- Strong classical and contemporary technique

- Stage experience


Application for the audition

- CV

- Recent headshot

- 2 recent dance photos

- Video recording or a link – classical variation or pas de deux, modern variation


Please submit your full APPLICATION BY  3rd of MARCH 2021 by sending it to

audition@moravskedivadlo-olomouc.cz


Audition by invitation only!

Selected applicants will receive their invitation by email.


zobrazit
Veřejná zakázka malého rozsahu - přechod na Office 365 vč. e-mailových služebVýzva


Návrh smlouvy


Čestné prohlášení(zveřejněno 3. 11. 2020)


zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - Provádění úklidu v MDO
Věstník veřejných zakázek


https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomoucPro vyhledání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravské divadlo Olomouc, zvolte ve funkční kolonce "Fulltext" pojem MORAVSKÉ DIVADLO.


zobrazit