Dnes a zítra

nehraje se...

Naše tipy
1.6 (čt) sk. - 19:00

Teror

»  AKCE -50%

Hrajeme v Divadle na Šantovce

1.6 (čt) sk. D 19:00

Nabucco

»  ARTER -50 %

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

6.6 (út) sk. B 19:00

Modrovousův hrad

»  ARTER -50 %

Tance z Galanty/Sbory pro mužské hlasy

Dramaturgický úvod od 18:15 hod. + beseda po představení

7.6 (st) sk. C 19:00

Giselle

»  ARTER -50 %

O lásce na první pohled

VÁŽENÍ PEDAGOGOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ DIVADELNÍHO UMĚNÍ,

předkládáme Vám nabídku titulů nabízených v rámci školních divadelních představení na školní rok 2022/2023.

Termíny Vámi vybraných představení Vám nabídneme e-mailem, případně telefonicky přibližně jeden měsíc před jejich konáním. Konkrétní tituly nasazujeme na repertoár dle Vašeho zájmu a jednotlivé školy zařazujeme v pořadí došlých objednávek. U divácky atraktivních titulů je třeba počítat s delším časovým limitem při zařazování, event. s nabídkou náhradního adekvátního představení. Po odsouhlasení všech údajů (cena, počet vstupenek, způsob úhrady) a závazném potvrzení účasti v daném termínu, Vám budou zaslány vstupenky, které jsou nevratné. Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud škola nemá možnost v případě nemoci dětí doobsadit plný počet z jiných tříd, snížit počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na škole až před tiskem vstupenek. Zůstane tak rezerva, aby v případě plného počtu dětí bylo možno dokoupit vstupenky přímo na místě. Současně prosíme pedagogy mateřských škol, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení vstupenek (zejména při větším počtu tříd) co nejdříve po jejich obdržení. Na našich webových stránkách www.moravskedivadlo.cz v sekci technické údaje naleznete plánek hlediště. Současně si dovolujeme požádat pedagogy, aby upozornili své děti, že jim nebude umožněn vstup do hlediště s batohy, nápoji či sladkostmi.

Začátek představení je v 10.00 hodin (v případě pohádky Královny Koloběžky První může být začátek v 9.00 a  v 11.00 hodin).

 

ŽÁDÁME O DOCHVILNOST, dostavte se nejpozději 15 minut před začátkem představení, abyste nerušili ostatní diváky Vaším pozdním příchodem. Foyer a šatny jsou otevřeny již hodinu před začátkem představení.

 

Upozorňujeme, že vstup do budovy divadla je podmíněn dodržením aktuálních protiepidemických opatření platných v den představení!

 

Potvrzenou objednávku, prosím, odešlete co nejdříve e-mailem skoly@mdol.cz nebo na adresu: Moravské divadlo Olomouc, obchodní oddělení, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc. Poté budou Vaše objednávky zpracovány a postupně zařazovány do hracího plánu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. 585 500 501 nebo e-mailem skoly@mdol.cz.

 

Termín uzávěrky objednávek:  15. 09. 2022.

 

Platbu lze provést bankovním převodem na účet, event. poštovní poukázkou. Vstupenky zasíláme doporučeně včetně faktury, příp. složenky.

 

Těšíme se na viděnou v Moravském divadle Olomouc

Petr Zadorožný

vedoucí obchodního oddělení