V Moravském divadle byla odhalena busta Gustava Mahlera

V Moravském divadle byla odhalena busta Gustava Mahlera V pátek 19. června 2009 v 11.00 hodin byla ve foyer Moravského divadla odhalena busta skladatele Gustava Mahlera. Tento slavnostní akt letos zahájil Svátky města Olomouce.

U zrodu nápadu odhalit bustu světově proslulého skladatele Gustava Mahlera stál ředitel Moravského divadla Olomouc Václav Kožušník, který již delší dobu usiloval o připomenutí působení tohoto hudebního génia v Olomouci. „Za pomoci svých přátel jsem začal usilovat o to, aby město Olomouc splatilo svůj dluh tomuto velikánovi. Vždyť například Mozart má takováto připomenutí na svůj pobyt v Olomouci hned tři!,“ říká Václav Kožušník a dodává: „Současně jsem chtěl, aby byl při odhalování busty Gustava Mahlera také důstojně označen dům, kde Mahler za dobu svého pobytu v Olomouci bydlel.“
Bustu Gustava Mahlera slavnostně odhalili v pátek 19. června 2009 v 11.00 hodin ve foyer Moravského divadla zástupci Statutárního města Olomouc v čele s primátorem Martinem Novotným. Autorem busty je akademický sochař Milan Knobloch, který je také řazen mezi nejvýznamnější žáky zakladatele české medailérské školy Otakara Španiela. Kromě řady medailí vytvořil rovněž mnoho významných sochařských děl: realizoval pomník Bohuslava Martinů v jeho rodišti nebo pomník Jana Palacha ve švýcarském Vevery. Jeho busta dr. Aleše Hrdličky je umístěna v Národním muzeu ve Washingtonu. Také se často zaobíral osobností Gustava Mahlera: vytvořil pamětní desku v místě jeho rodiště, bronzovou bustu pro německý Hamburk a mnoho dalších děl. „Pan sochař Knobloch se bohužel nemohl slavnostního odhalení zúčastnit, lékař mu to – vzhledem k jeho pokročilému věku a nedobrému zdravotnímu stavu – bohužel nedoporučil,“ komentuje nepřítomnost autora busty Václav Kožušník. Do Olomouce kvůli svému zdravotnímu stavu osobně nepřijel ani významný český historik prof. Zdeněk Mahler. „Návštěvníkům jsme ale nabídli malé a snad i milé překvapení. Natočili jsme záznam, ze kterého Zdeněk Mahler pozdraví účastníky aktu,“ dodává Kožušník.
Odhalení busty doprovází také výstava věnovaná Gustavu Mahlerovi, kterou pod vedením dr. Evy Vičarové připravili studenti katedry muzikologie Filozofické fakulty UP.


Václav Kožušník, ředitel Moravského divadla Olomouc: „Po dobu mé funkce ředitele Moravského divadla Olomouc jsem se často setkával s dotazy, kde si návštěvníci historického města Olomouce nebo sami Olomoučané mohou připomenout olomoucké působení světově uznávané umělecké osobnosti Gustava Mahlera. Vždyť Mozart má takováto připomenutí na svůj pobyt v Olomouci hned tři! Za pomoci svých přátel jsem začal usilovat o to, aby město Olomouc splatilo svůj dluh tomuto hudebnímu velikánovi. Současně jsem chtěl, aby byl při odhalování busty Gustava Mahlera také důstojně označen dům, kde Mahler za dobu svého pobytu v Olomouci bydlel. Celé úsilí končí dne 19. června 2009, kdy primátor Statutárního města Olomouce Martin Novotný odhalí bustu Gustava Mahlera ve foyer Moravského divadla a následně i pamětní desku na domě U Zlaté štiky, kde Mahler bydlel. Myslím, že každý dům, kde se realizuje umělecká tvorba, má své „genius loci“. I historická budova olomouckého divadla (která příští rok oslaví 180 výročí) si má připomínat své osobnosti, které touto budovou při své umělecké práci prošly. Umělce to jistě nabíjí.“

Gustav Mahler (1860–1911) – světově uznávaný hudební skladatel a vynikající dirigent. Ve dvaceti letech nastoupil dirigentskou dráhu, která jej postupně zavedla do mnoha měst – do Hallu, Lublaně, Olomouce (1983), Prahy (1886–1888), Lipska (1888–1891), Budapešti (kde působil jako umělecký ředitel), Hamburku (šéf opery) a do Vídně, kde se stal ředitelem Státní opery. Právě vídeňská Státní opera pak pod jeho vedením prožívala v letech 1898–1907 dobu největšího rozkvětu. Od roku 1908 byl kapelníkem Metropolitní opery v New Yorku a v roce 1909 též hudebním vedoucím newyorské Philharmonic Society. Zemřel ve věku 51 let. Ve své skladatelské tvorbě složil 10 symfonií a řadu písňových cyklů.
Mahler pobýval v Olomouci v roce 1883. Olomouc byla po rakouském Hallu a Lublani jeho třetím dirigentským působištěm. V německém městském divadle (dnešním Moravském divadle na Horním náměstí) působil od 12. ledna do 18. března 1883. V blízkosti Horního náměstí se také nachází dům U zlaté štiky, kde Mahler bydlel. Historie protějšího domu s dnešní kavárnou Mahler v přízemí se také pojí s jeho osobou. Skladatel také se svými kolegy rád chodíval do restaurace Goliáš (dnes studio Českého rozhlasu). Posledním doloženým místem působení Gustava Mahlera v Olomouci je bývalý měšťanský dům s německým kasinem v Riegrově ulici č.p. 5/404, v němž Mahler doprovázel na klavír písňový recitál.

Akademický sochař Milan Knobloch (1921) je mj. také řazen mezi nejvýznamnější žáky zakladatele české medailérské školy Otakara Španiela. Kromě řady medailí s portréty Shakespeara, Václava Hollara, Karla IV. či Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo Bohuslava Martinů vytvořil Milan Knobloch také mnoho významných sochařských děl: realizoval pomník Bohuslava Martinů v jeho rodišti nebo pomník Jana Palacha ve švýcarském Vevery. Jeho busta dr. Aleše Hrdličky je umístěna v Národním muzeu ve Washingtonu. Vytvořil řadu bust českých divadelníků. Vedle dalších děl (busta V. V. Štecha, pomník Boženy Němcové a Jiřího Trnky) se často zaobíral osobností Gustava Mahlera. Vytvořil pamětní desku v místě jeho rodiště, bronzovou bustu pro německý Hamburk a mnoho dalších děl.

18.6.2009