V Olomoucké opeře zpívají talenty roku 2010!

Přirozeným divadelním "předělem" jsou sice sezóny - u nás od září do června, ale pro divadla a jejich další existenci je klíčový „fiskální rok“, kdy zřizovatelé divadla rozhodují o rozpočtu nikoliv na sezónu, ale na další kalendářní rok. Ostatně konec roku bývá spojen nejen s účetními přehledy, ale i s anketami, hodnotícími umělecké výsledky roku. V první operní panoramě Heleny Havlíkové se kritička věnovala ohlédnutí za právě uplynulým rokem našich operních souborů, jakkoli je operní sezóna teprve v poločase.

Deset našich stálých, repertoárových – jak se jim také říká kamenných divadel - uvedlo v roce 2010 celkem 36 inscenací. „Nejpilnější“ byla opera brněnská s dokonce sedmi premiérami. Nejméně, po dvou operních premiérách uvedly Státní opera Praha, ústecká opera a také Opava, jejíž operní soubor ovšem hraje také operety.

Bilance z dramaturgického hlediska zachovává stav posledních let. I v roce 2010 suverénně vedla s dvanácti inscenacemi opera italská, z ní pak Puccini, dokonce 3x nastudovaná Bohéma. Po dvou inscenacích zazněl Verdi, Rossini, Donizetti. Italský výčet uzavírá česká premiéra současné italské novinky Marka Tutina Sluha v Plzni. Druhé místo v tomto dramaturgickém souhrnu si drží – opět ve shodě s předchozími léty – opera česká. Zde ovšem letos netradičně vede se čtyři inscenacemi Leoš Janáček především zásluhou brněnské opery, která nabídla dokonce dvě světové premiéry dosud neuvedených původních verzí Šárky a Výletu pana Broučka do Měsíce. Česká opera byla dále zastoupena Smetanovou Prodanou nevěstou v Olomouci, 2x Antonínem Dvořákem: Jakobínem v Plzni a Čertem a Káčou v Budějovicích a 1x Ariadnou Bohuslava Martinů. Co do počtu inscenací následují opery období klasicismu s pěti mozartovskými premiérami, takže Mozart patřil v roce 2010 spolu s Puccinim k nejčastěji uváděným skladatelům. Po italské a české opeře následují opery francouzské hned se třemi různými premiérami Carmen a dvěma Massenetovými operami - naše operní divadla tak zachytila světový trend návratu tohoto francouzského romantika do současného repertoáru. Přehled uzavírá se čtyřmi tituly opera německá a jediná ruská, resp. sovětská.

Mám radost, že rok 2010 přinesl nové talenty. Za ty největší považuji shodou okolností dvě mladé mezzosopranistky: Václavu Krejčí-Houskovou, která se představila v Liberci jako nespoutaná Tigrana v Pucciniho Edgarovi a Barboru Poláškovou, jejíž Carmen v Olomouci propojuje půvabné neviňátko a divokou kočku. Nadějnou budoucnost také slibuje koloraturní soprán Olgy Jelínkové, která jako Amina v Náměsíčné plně ve shodě se svými možnostmi a pojetím role neohromovala velikostí hlasu, ale díky dobré technice zvládla mimořádně náročné koloratury v křehce jímavém výrazu. Moc jim přeji, aby se jejich kariéra dále rozvíjela správným směrem.

Celý text roční operní bilance naleznete na adrese časopisu OperaPLUS: http://www.operaplus.cz/2011/01/operni-panorama-heleny-havlikove.html, jeho zvukovou podobu na stránkách Českého rozhlasu 3 – Vltava: http://www.rozhlas.cz/mozaika/hudba/_zprava/831864

Tomáš Lehotský


26.1.2011