Upozornění pro návštěvníky nedělního představení Broučci a doprovodného mikulášského programu

Upozorňujeme návštěvníky představení Broučci a doprovodného mikulášského programu pořádaného v neděli 4. 12. 2022 Moravským divadlem Olomouc, že před a během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.2.12.2022