Upozornění pro návštěvníky premiérového představení Hello, Dolly!

Upozorňujeme návštěvníky premiérového představení Hello, Dolly! pořádaného v pátek 7. 10. 2022 Moravským divadlem Olomouc, že před a během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.5.10.2022