Upozornění pro návštěvníky premiérového představení Manon Lescaut

Upozorňujeme návštěvníky premiérového představení Manon Lescaut pořádaného v pátek 2. 9. 2022 Moravským divadlem Olomouc, že před a během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.



29.8.2022