Dnes a zítra
28.9 (čt) sk. E 19:00

Nedotknutelní

»  ARTER -50 %

Česká divadelní premiéra

Beseda po představení na jevišti, Moravské divadelní hody -20%

Naše tipy
1.10 (ne) sk. - 19:00

Nabucco

»  Senioři -30%

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

3.10 (út) sk. B 19:00

Titus

Dramaturgický úvod od 18:15 hod.

7.10 (so) sk. - 19:00

Bajadéra

Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora

Informace pro návštěvníky Moravského divadla ke vstupu na představení

Premiérou tanečního divadla Sólo pro tři odstartuje v pátek 3. září v Moravském divadle Olomouc nová sezona. Před jejím začátkem vám přinášíme důležité informace o podmínkách vstupu na představení v návaznosti na vyhlášená protiepidemická opatření.1. MUSÍM MÍT NA OBLIČEJI NASAZENÝ RESPIRÁTOR, NEBO MOHU MÍT OBYČEJNOU ROUŠKU? A MUSÍM MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ?

Do hlediště je dovoleno vstupovat pouze s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest jako je respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, případně jiný obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 94 %. Ochranný prostředek dýchacích cest mohou návštěvníci odložit pouze z důvodu konzumace nápojů a jídla, a to v prostorách mimo hlediště.


2. JAKÝM DOKLADEM SE MUSÍM PROKÁZAT PŘI VSTUPU DO DIVADLA?

a) Potvrzením, že jste absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

nebo b) Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

nebo c) Potvrzením o provedeném očkování, kdy od podání poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.  

nebo d) Čestným prohlášením o negativním výsledku samotestu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, kdy samotest byl provedený v místě konání akce.


3. JAKÝM DOKLADEM SE MUSÍ PROKAZOVAT DĚTI PŘI VSTUPU DO DIVADLA?

Děti do 6 let věku se nemusí prokazovat žádným dokladem. Děti od 6 do 16 let - viz bod číslo 2.


4. NEMÁM S SEBOU ŽÁDNÉ POŽADOVANÉ POTVRZENÍ. MOHU I TAK PŘIJÍT NA PŘEDSTAVENÍ?

Ano, ale podmínkou je absolvování samotestu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v místě konání akce. 


5. MOHU SE OTESTOVAT NA MÍSTĚ?

Ano. Můžete absolvovat samotest na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v místě konání akce. ! Upozorňujeme, že délka vyhodnocení testu je 15 minut, přijďte proto do divadla s dostatečným předstihem. Samotestování bude přítomen uvaděč, který zároveň poskytne čestné prohlášení. Poté, co provedete test za dohledu a asistence našeho uvaděče, vyčkáte na výsledek testu a po vyhodnocení testu si sám vyplníte čestné prohlášení, které použijete při vstupu do hlediště. 


6. MOHU SE PROKÁZAT SAMOTESTEM PROVEDENÝM DOMA?

Ne, toto není možné.


7. POKUD SE BUDU POTŘEBOVAT OTESTOVAT V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE, KOLIK BUDU PLATIT?

V místě konání akce si budete moci zakoupit samotest, cena samotestu je 50 korun. 
31.8.2021