Povinné údaje

Milostivé léto: Máte dluhy u veřejných institucí? Je tady unikátní příležitost se jich zbavit


Slyšeli jste o „Milostivém létu“? Lidem umožňuje definitivně se zbavit dluhů, které mají u veřejných institucí. Jde o novelu exekučního zákona, kterou na začátku prázdnin schválil parlament. Pokud lidé v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatí jistinu a 908 korun exekutorovi jako náklady na zastavení exekuce, budou jim odpuštěny veškeré další poplatky, které vznikly vymáháním exekuce, jako jsou úroky či penále.

Lidé s dluhy u veřejných institucí tak budou moci v tomto období využít jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 korun jako náklady na zastavení exekuce, bude mu zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství odpuštěno. Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen. 

Podmínkou je, aby šlo o dluh vymáhaný soudním exekutorem a dlužník nebyl v insolvenci. ‚Milostivé léto‘ se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu, krajům, městům a obcím či institucím, ve kterých má stát, obec nebo kraj majetkový podíl a dluh přešel do exekuce, kterou vede soudní exekutor. Na závazky, které si veřejné instituce vymáhají samy pomocí daňových nebo správních exekucí, se toto osvobození nevztahuje. 


Jak bude celá věc vypadat v praxi?


Již teď je možné kontaktovat soudního exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. V žádosti je třeba uvést, aby exekutor sdělil danou částku prostřednictvím dopisu, SMS nebo emailu. Na základě tohoto sdělení zjistíte, kolik musíte aktuálně ještě doplatit z jistiny. Počínaje 28. 10. 2021 uhradíte sdělenou částku + 750 Kč s DPH (což činí cca 908,30 Kč) a doporučeným dopisem soudnímu exekutorovi sdělíte, že chcete využít milostivého léta dle článku IV odst. 25 zákona č. 286/2021 Sb.

Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým Vás jakožto fyzickou osobu osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení. Stejně lze uhradit dluh, který ještě nedospěl do fáze exekuce, ale je u něj započato soudní exekuční řízení.

Na úhradu jistiny s 908 Kč máte tři měsíce. Tato možnost končí 28. ledna 2022.zobrazit
GDPR

Dokument ke stažení ZDE (*.pdf) nebo ZDE (*.doc)


zobrazit
Prohlášení o přístupnosti webových stránek


Prohlášení o přístupnosti 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.moravskedivadlo.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti  internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních  systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace, nespravuje mobilní aplikace.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.moravskedivadlo.cz


Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 

internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 3. 2021 metodou vlastního posouzení.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webové stránky či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: 

it@mdol.cz


Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.


Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.czzobrazit
Návštěvní řád Moravského divadla Olomouc
Obchodní podmínky Klubu mladého diváka Arter
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2021Ke stažení  ZDE

(zveřejněno 19. 1. 2021)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023


Ke stažení:

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023(zveřejněno 11. 12. 2020)


zobrazit
Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021


Ke stažení ZDE


(zveřejněno 22. 9. 2020)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023


Ke stažení ZDE


(zveřejněno 9. 9. 2020)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2020


Ke stažení ZDE(zveřejněno 20. 1. 2020)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022


KE STAŽENÍ ZDE(zveřejněno 28. 11. 2019)


zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022


KE STAŽENÍ ZDE a ZDE(zveřejněno 17. 7. 2019 a 15. 11. 2019)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021
Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2019
Ke stažení ZDE(zveřejněno 3. 1. 2019)


zobrazit
Plán výnosů a nákladů na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2021Ke stažení ZDE


(zveřejněno 5. 10. 2018)


zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020

(zveřejněno dne 19. 10. 2017)


zobrazit
Věstník veřejných zakázek


https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc


Pro vyhledání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravské divadlo Olomouc, zvolte ve funkční kolonce "Fulltext" pojem MORAVSKÉ DIVADLO.


zobrazit