Peter Handke

Zdeněk Adamec/ Sebeobviňování

Divadlo Na zábradlí Praha

Dvojinscenace nejstaršího a nejnovějšího dramatického textu rakouského nositele Nobelovy ceny v koprodukci naší přední scény a Pražského divadelního festivalu německého jazyka. 

Živé prolnutí Handkeho díla s jeho osobními postuláty a postoji, němčiny s češtinou, českých protagonistů s německým, privátního s veřejným, sakrálních festivalových reálií s profánními – v režii Dušana D. Pařízka.Kostel Panny Marie Sněžné (začátek produkce) + S-klub