Workshop Úspěch sebeprezentací


Hlavním cílem kurzu „Komunikace“ je seznámit a prakticky vybavit účastníky kurzu komunikačními a prezentačními dovednostmi, teoreticky a hlavně prakticky je připravit na vystupování na veřejnosti, před auditoriem odborným i před publikem různého složení. Nedílnou součástí bude i příprava v oblasti spisovného jazyka se zaměřením na ortoepickou výslovnost, volbu stylu projevu či komunikace s publikem – ať už verbální nebo nonverbální. Důležitá budou také praktická cvičení těchto dovedností, včetně zásad práce s hlasem, tempem a rytmem projevu. Zájemci se naučí zásadám pohybu a gesta na jevišti či pódiu. Kurz by měl frekventantům pomoci vystupovat před publikem bez zbytečných obav a trémy. Měl by dodat jistotu při vystupování na veřejnosti. Kurz může obsahovat také následné individuální konzultace a bude veden především v osobním kontaktu lektora s frekventanty. Naučí je, jak z dobré a svědomité přípravy čerpat jistotu a sebevědomí při veřejných vystoupeních.

Lektorem kurzu je emeritní ředitel Moravského divadla Olomouc a Českého rozhlasu Olomouc, herec, divadelní režisér a pedagog Univerzity Palackého Pavel Hekela. Tento obor vyučuje Hekela na univerzitě již mnoho let, pracuje nejen se studenty, ale také s přednášejícími. Působí i jako lektor hlasové výuky pro zájemce mnoha profesí.