Franz Grillparzer

Sláva a pád krále Otakara

Divadlo Komedie Praha

Strhující příběh ničivé ctižádosti, moci, vášně a manipulace. Zlomový bod naší i evropské historie v i nterpretaci tuzemského Divadla roku 2019 aneb Panoptikální cesta Čechů „z deště pod okap“ – důsledně zkrápěná "divadelní krví"…


Režie: Michal Hába


Moravské divadlo, beseda po představení