Olomouc: Prales budoucnosti

Vernisáž výstavy

Jak připravit na klimatickou změnu historické město? Prezentace vědecko-fantastických modelových vizí studentů Fakulty architektury VUT, podporujících udržitelný rozvoj.


Pevnost poznání, volný vstup