Wolfgang Borchert - Miroslav Bambušek

Moje říše je z tohoto světa

Studio Hrdinů Praha

Expresivní, nadčasový, protiválečný apel Miroslava Bambuška, jenž získal Cenu Josefa Balvína pro nejlepší tuzemskou inscenaci vycházející z německojazyčné předlohy.

Elektrizující herecký výkon Saši Rašilova v roli předčasně zesnulého německého spisovatele a dramatika, sugestivně reprodukujícího největší trauma 20. století.