Jan Nebeský - Egon Tobiáš - Franz Kafka

Malý stvořitel/ Der kleine Fratz

Divadelní spolek Jedl

Chameleonsky proměnlivý Karel Dobrý jako „nesnesitelný fracek“ i senzitivní tvůrce - v expresivní i humorné miniatuře inspirované životem a dílem Franze Kafky, za jehož ztvárnění získal Cenu divadelní kritiky za Mužský herecký výkon roku 2020.

Režie: Jan Nebeský. Ve spolupráci s festivalem Dny židovské kultury.


Po 2. uvedení - v sobotu 16. 10. bude následovat beseda.


Arcidiecézní muzeum/ Mozarteum