Překlad: Jaroslav Kořán Režie: Pavel Khek Scéna a kostýmy: Michal Syrový Hudba: Vladimír Nejedlý Pohybová spolupráce: Martin Šimek Inspicient: Věra Šindlářová Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Mildred Ratchedová: Vendula Nováková
R. P. McMurphy: Zdeněk Julina
Sestra Flinnová: Romana Julinová
Dale Harding: Lukáš Červenka
Charlie Cheswick: Tomáš Krejčí
Náčelník Bromden: Jan Ťoupalík
Billy Bibbit: Marek Pešl
Scanlon: Jaroslav Krejčí
Martini: Adam Sychrow, j. h.
Turkle: Václav Bahník
Candy: Natálie Tichánková
Sandra: Lenka Kočišová
Ošetřovatel Warren: Petr Vaněk
Ošetřovatel Williams: Pavel Hekela, j. h.
Doktor Spivey: Roman Vencl
Ruckly: Lukáš Pořízka, j. h.

Dale Wasserman

Přelet nad kukaččím hnízdem
Na oddělení psychiatrické léčebny, kde vládne vrchní sestra Ratchedová, se žádné léčení psychicky křehkých mužů nekoná. Skupinová sezení se spíše než terapii podobají ponižujícím výslechům, každý udává každého a všichni se bojí všech. Nic pro svobodomyslného a duševně zdravého Randala McMurphyho, který si tu chce ulehčit výkon trestu za svůj poslední delikt. Z dobrovolného vězení na klinice se však začne pomalu stávat opravdové peklo, ze kterého není úniku. Začíná tak příběh o zneužití moci, manipulaci s vědomím lidí, o strachu a touze člověka vzdorovat nátlaku, o léčení vlastních komplexů týráním slabších. Americký spisovatel Ken Kesey, člen takzvané beatnické generace, který bývá označován za jednoho z otců americké postmoderní literatury, vydal roku 1962 román Vyhoďme ho z kola ven, jenž se stal takřka okamžitě světovým bestsellerem. Svědčí o tom i fakt, že pouhý rok po vydání románu, tedy v roce 1963, vznikla dramatizace Dalea Wassermana nesoucí okřídlenější název Přelet nad kukaččím hnízdem. Keseyho příběh se pak stal doslova nesmrtelným díky dnes již legendárnímu filmovému zpracování Miloše Formana z roku 1975. Olomoucké publikum se z něj mohlo těšit zatím pouze jedenkrát, a to v roce 1987. Wassermanovy „Kukačky“ tak nejsou přepisem Formanova filmu, nýbrž svébytnou a mimořádně působivou dramatizací knižní předlohy, která dává režisérovi naprostou tvůrčí a vizuální svobodu. Těžko lze v novodobé činoherní dramatice najít šťavnatější a komplexnější příležitost pro kompletní pánskou část našeho souboru, navíc ještě se zápornou ženskou hrdinkou v čele. Režie inscenace se ujme Pavel Khek, umělecký šéf Klicperova divadla v Hradci Králové, který se do povědomí našich diváků zapsal inscenací Nedotknutelní.


Délka představení: cca 2 hod. 45 min., 1 přestávka


Dale Wasserman

One Flewover the Cuckoo’s Nest

There is nohealing of mentally fragile men in the department of a mental hospital presidedover by Head Nurse Ratched. Group sessions resemble humiliating interrogationsmore than any kind of therapy; everybody denounces everybody and everybody isscared of everybody else. There is nothing here for the liberal-minded andmentally healthy Randle McMurphy, who turns up here to lighten his sentence forhis latest offence. His originally voluntary imprisonment in the clinic slowlyturns into a true hell from which there is no escape. From here, a story of theabuse of power, manipulation of human consciousness, about succumbing to fearand the desire to resist pressure, and curing one’s own complexes throughtorturing those who are weaker unfolds. The American writer Ken Kesey, a memberof the so-called Beat Generation, who is often called one of the fathers ofAmerican postmodern literature, published the novel “One Flew over the Cuckoo’sNest” in 1962 and it became, practically immediately, a worldwide bestseller. Thisis, among other things, demonstrated by the fact that a mere year after thenovel was published, i.e. in 1963, this work of art was dramatised by DaleWasserman. A few years later, Kesey’s story became literally immortal thanks tothe legendary film version by Miloš Forman from 1975. So far, the Olomoucaudience has had a chance to enjoy this performance only once, in 1987.Wasserman’s Cuckoos does notrepresent a rewrite of Forman’s film, but a unique and particularly impressivedramatisation of the book, which provides the director with complete creativeand visual freedom. It would be hard to find, in contemporary drama theatre, amore juicy and complex opportunity for all the male members of our department, especiallywith a negative female character to boot. The direction of the production willbe entrusted to Pavel Khek, the art principal of the Klicpera Theatre in HradecKrálové, where he is mostly remembered for his production of “The Untouchables”(Nedotknutelní).

Napsali v médiích
Pánská část olomoucké činohry pocítí zlo schované za úsměvem v bílém plášti. Moravské divadlo uvede Přelet nad kukaččím hnízdem v režii Pavla Kheka |Tisková zpráva
Pánská část olomoucké činohry pocítí zlo schované za úsměvem v bílém plášti. Moravské divadlo uvede Přelet nad kukaččím hnízdem v režii Pavla Kheka

O manipulaci, zle a podlosti, ale také o svobodě ducha a znovunalezené odvaze žít vypráví Přelet nad kukaččím hnízdem Dalea Wassermana, který vznikl dramatizací románu Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola ven. Činohra Moravského divadla v čele s hostujícím režisérem Pavlem Khekem uvede titul, který proslavil stejnojmenný film Miloše Formana, po třiceti šesti letech. V hlavní roli sestry Ratchedové se představí Vendula Nováková, Randla McMurphyho si zahraje Zdeněk Julina a náčelníka Bromdena Jan Ťoupalík. Premiéra se uskuteční v pátek 20. ledna v 19 hodin.

17.1.2023 celý článek