Slapstick workshop aneb Groteska s Michalem Chovancem


Slapstick je velmi zjednodušeně řečeno groteskně přehnaná fyzická akce. Údery, pády, šikovně nešikovná manipulace s předměty, stejně tak naprosto neadekvátní reakce na tyto události. 

Slapstick je účinný způsob jak zaujmout a rozesmát publikum. Fyzický svět se pro nás stane výzvou ke hře. Okolní prostředí využijeme ve svůj prospěch. Předměty najednou neslouží ke svému běžnému účelu, ale jako překvapivé nástroje ke hře. Pouhé usednutí na židli se může stát komickým příběhem. 

Na workshopu budeme pracovat s tělem. Vyzkoušíme si různé techniky a jejich bezpečné provedení. Slapstick by neměl bolet :-) Seznámíme se s některými slapstickovými gagy.  Budeme si hrát sólově i ve dvojicích. S sebou si přineste pohodlné oblečení.

Těm, kteří si zakoupí vstupenku na workshop, budou den před jeho konáním zaslány podrobné organizační informace prostřednictvím emailu. 

Workshop se koná na zkušebně MDO, přijďte proto prosím ke služebnímu vchodu na adresu tř. Svobody 33, kde na Vás u vrátnice budeme čekat.


Délka kurzu: 180 minutlektor: Michal Chovanec

Hereckou dráhu začínal se souborem Teatr Novogo Fronta. V minulosti spolupracoval a dosud spolupracuje s divadly a uměleckými spolky (Divadlo Facka, Služebníci Lorda Alfréda, Komediomat, Divadlo kjógen, Divadlo Bolka Polívky, Národní divadlo Brno, Divadelní centrum Zlín, klaunská skupina Squadra Sua). Zaměřuje se převážně na pohybové a fyzické herectví s prvky akrobacie a klaunérie. V roce 2007 začal pracovat jako zdravotní klaun. Studoval klaunské řemeslo na Mezinárodní škole humoru (International School of Humour) ve Vídni. Díky zdravotním klauniádám má neocenitelnou příležitost několikrát měsíčně v rámci klaunských návštěv v nemocnicích a geriatrických zařízeních toto řemeslo neustále rozvíjet. Nabyté zkušenosti z divadelních prken i nemocnic uplatňuje také ve spoluautorských představeních zaměřených na moderní klauniádu.


Za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NPO a MK.