Překlad: Petr Adler Režie: Roman Vencl Dramaturgie: Kristýna Plešková Scéna a kostýmy: Miroslav Král Inspicient: Ilona Krejčí Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Rudolf Moosdenger: Václav Bahník
Karolína Heckendorfová: Naděžda Chroboková-Tomicová
Cecílie Heckendorfová: Vlasta Hartlová
Klementýna Heckendorfová: Ivana Plíhalová

Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová

Ryba ve čtyřech

Černá komedie o starém sluhovi pracujícím u třech  neprovdaných sester je tak trochu zapomenutým divadelním klenotem. Karolína po smrti rodičů převzala veškerou zodpovědnost jak za mladší sestry, tak i za rodinný pivovar. Kdo by jí měl za zlé, že je panovačná a přísná. Cecílie, prostřední sestra, se nemusí o nic starat – miluje dobré jídlo, přehnaně pečuje o svůj zjev. A benjamínek Klementýna celý život poslouchá pořád dokola: „Jsi nejmladší, musíš, nesmíš…“. A sluha Rudolf? Ten dlouhá léta pomáhá sestrám nejenom v domácnosti, ale postupně se stane i jejich milencem. Všechny služby vykonává bez reptání a zcela dobrovolně s vidinou slíbené štědré finanční odměny, která mu má připadnout po jejich smrti. Jenže co když to bude on, koho si dáma s kosou odvede jako prvního? Výrazná postava německé kinematografie, režisér a spisovatel Wolfgang Kohlhaase je společně s herečkou Ritou Zimmerovou autorem knihy Ryba ve čtyřech, která se posléze dočkala svého divadelního zpracování a na českých jevištích byla poprvé uvedena v roce 1971. Do povědomí diváků se asi nejvíce zapsala její filmová adaptace Pavlíny Moskalykové z roku 1987, která do ní obsadila Rudolfa Hrušínského, Jiřinu Bohdalovou, Květu Fialovou a Blanku Bohdanovou. Historicky první olomoucké uvedení Ryby ve čtyřech je dárkem pro Ivanu Plíhalovou, která v roce 2022 slaví významné životní jubileum a také svou 40. sezonu na jevišti Moravského divadla. Čtyřicet let v olomouckém angažmá oslaví společně s ní i Václav Bahník a Naděžda Chroboková-Tomicová. Čtyřlístek jubilantů doplní Vlasta Hartlová, která v roce 2022 slaví svou 30. sezonu na olomouckém jevišti. To vše v režii uměleckého šéfa olomoucké činohry Romana Vencla.


Délka představení: cca 2 hod., 1 přestávka
Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová 

Fishfor Four 

This blackcomedy about an old servant working in the household of three unmarried sistersis, in its own way, a forgotten theatrical gem. After the death of theirparents, Caroline took over the entire responsibility for her younger sistersas well as the family brewery. Who would blame her for being somewhat bossy andstrict? Cecilia, the middle sister, does not have to care about anything – sheloves good food and looks after her appearance excessively.  And the last, the baby girl Clementine, hasheard again and again all her life: You´re the youngest, you have to,you mustn’t …. And the servant Rudolf? He hasbeen helping the sisters for long years, and not only in their household, andhe has also gradually become their lover. He performs every service withoutgrumbling and fully of his own accord with a view to the promised generousfinancial reward which will fall into his lap after their deaths. Only, what willhappen if he is the first one to be taken by the Grim Reaper?

Asignificant character of German cinematography, the director and playwright WolfgangKohlhaase is, together with the actress Rita Zimmerová, the author of the bookFish for Four, which later gained a stage version and appeared on the Czechstage for the first time in 1971. It achieved wide audience recognition througha film adaptation from 1987 by Pavlína Moskalyková, which featured RudolfHrušínský, Jiřina Bohdalová, Květa Fialová, and Blanka Bohdanová. This historicallyfirst Olomouc presentation of Fish for Four is a present for Ivana Plíhalová,who in 2022 will celebrate an important jubilee and also her 40thseason on the stage of the Moravian Theatre. Together with Ivana, hercolleagues Václav Bahník and Naděžda Chroboková-Tomicová will also celebrate 40years in Olomouc. The quarter of celebrants will be completed by VlastaHartlová, who, in 2022, will celebrate her 30th season on theOlomouc stage. All this will happen under the direction of the Head of theOlomouc drama department, Roman Vencl.

Napsali v médiích
Režisér Roman Vencl servíruje Rybu ve čtyřech k poctě olomouckých hereckých ikon. Černou komedii s kriminální zápletkou uvede Moravské divadlo poprvé |Tisková zpráva
Režisér Roman Vencl servíruje Rybu ve čtyřech k poctě olomouckých hereckých ikon. Černou komedii s kriminální zápletkou uvede Moravské divadlo poprvé

Herečky Ivana Plíhalová, Naděžda Chroboková-Tomicová, Vlasta Hartlová a herec Václav Bahník v minulém roce oslavili kulatá výročí na jevišti Moravského divadla. Zároveň všichni v nedávné době oslavili, či teprve oslaví významná životní jubilea. Černá komedie o starém sluhovi pracujícím u třech neprovdaných sester je skvělou příležitostí, jak jim poblahopřát. Historicky první uvedení inscenace Ryba ve čtyřech podle rozhlasové hry Wolfganga Kohlhaaseho a Rity Zimmerové uvede olomoucká činohra v režii Romana Vencla v pátek 17. března v 19:00 hodin.

14.3.2023 celý článek