Dramatizace : Ivan Hubač Režie : Michaela Doleželová Dramaturgie: Michal Baláž Scéna a kostýmy: Hana Knotková Inspicient: Ilona Bláhová Nápověda: Ivana Smudová

Obsazení:

Hraběnka: Vlasta Hartlová
Alois: Lukáš Červenka
Správce: Tomáš Krejčí
Komorná: Jana Posníková
Mařka: Ivana Plíhalová
Předseda: Jan Ťoupalík
Přislušník SNB: Marek Pešl
Kostelník: Pavel Hekela j. h.
Krása: Jaroslav Krejčí
Jarmila: Vendula Nováková
Vedoucí: Petr Vaněk
Mladík: Ondřej Kratina, j. h.
Družstevnice z JZD Karná: Kristína Jurková
Družstevnice 1: Ilona Bláhová, j. h.
Družstevnice 2: Ivana Smudová, j. h.
Družstevník 1: Lukáš Pořízka
Družstevník 2: Ondřej Kratina
Družstevník 3: Marek Paráček
Družstevník 4: Milan Švestka
Družstevník 5: Dominik Zatloukal, j. h.

Jiří Hubač

Hraběnka

Doba se změnila, ona ne

Elizabeth Anna Marie z Lansdorfu a Scheibergu - pro vládnoucí režim pouze dělnice Lansdorfová - se vrací do rodného městečka proto, aby oslavila své 70. narozeniny. Její domovské sídlo, "Zámek v Čechách", byl zestátněn komunisty. Mysleli si, že se tak definitivně zbaví obtížné aristokracie, ale modrá krev povahu nezmění ani pod nátlakem rudých soudruhů. Anna Marie nachází jen trosky z toho, co znala. Z jejího bývalého domova je muzejní expozice, z jejího majordoma alkoholik žijící u fotbalového hřiště a z její bývalé komorné manželka správce zámku. Hraběnka se vrací proto, aby splnila svůj slib - zahrát valčík z opery Evžen Oněgin na oslavě svých narozenin, a takový detail, jakým je nový politický režim, jí v tom nedokáže zabránit. 

Divadelní hra Ivana Hubače, která je adaptací televizního filmu jeho otce Jiřího Hubače, vypráví velký příběh jedné hrdé ženy. Její osud je hořkosladký jako Moët & Chandon ze zámeckého vinného sklepa a lehkobolný jako valčík Petra Iljiče Čajkovského. V titulní roli tragikomedie o hodnotách, které nedokáže vymazat žádná politická garnitura, se představí Vlasta Hartlová. Jiří Hubač

THE COUNTESS (HRABĚNKA)

Times have changed, she has not


Elizabeth Anna Marie from Lansdorf and Scheiberg – for the ruling regime only a working woman, Lansdorfová – returns to her native town in order to celebrate her 70th birthday. Her home residence, “the Chateau in Bohemia”, has been nationalised by the communists. They believed that in this way they would definitely get rid of the irritating aristocracy but blue blood does not change its character, even under the compulsion of the “red comrades”. Anna Marie finds only the ruins of what she used to know. Her former home has been turned into a museum exhibition, her butler has become a habitual drunkard living at a football ground, and her former chambermaid has married the administrator of the chateau. The countess returns to keep her promise – to perform the waltz from the opera Eugene Onegin at her birthday celebration. And a detail such as a new political regime will not prevent her from doing just that. 


The stage play by Ivan Hubač, which is an adaptation of the TV film created by his father Jiří Hubač, tells the grand story of a single proud woman. Her fate is bitter-sweet, like Moët & Chandon from the chateau wine cellar, and sentimental, like Tchaikovsky’s waltz. The title role of the tragi-comedy about values that cannot be wiped out by any political regime is played by Vlasta Hartlová.