Dnes a zítra
28.9 (čt) sk. E 19:00

Nedotknutelní

»  ARTER -50 %

Česká divadelní premiéra

Beseda po představení na jevišti, Moravské divadelní hody -20%

Naše tipy
1.10 (ne) sk. - 19:00

Nabucco

»  Senioři -30%

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

3.10 (út) sk. B 19:00

Titus

Dramaturgický úvod od 18:15 hod.

7.10 (so) sk. - 19:00

Bajadéra

Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie a vojevůdce Solora

Hodaka Maruyama

sbor baletu


Hodaka Maruyama pochází z Japonska. Už od dětství se věnoval tanci a za své výkony získal několik ocenění (např. na Youth America Grand Prix, Osaka Ensemble Competition). V japonském městě Osaka studoval v letech 2013-2016 klasický tanec na Yukiko Takada Ballet School. Během studií získal druhé místo v taneční soutěži Passion du Ballet a KYOTO (r. 2015). V dalších třech letech pokračoval ve studiu baletu v Maďarsku na Hungarian Ballet Academy, kterou dokončil v roce 2018. V sezóně 2018/2019 byl členem baletu v Silesian Opera v Polsku, kde účinkoval jak v baletních tak v operních a muzikálových inscenacích. Od sezóny 2019/2020 je demisólistou baletu Moravského divadla Olomouc.Hodaka Maryuama comes from Japan. He dedicated himself to dancing even as a child and he gained several awards for his performances (e.g. at the Youth America Grand Prix and Osaka Ensemble Competition). Between 2013 and 2016, he studied classical dance at the Yukiko Takada Ballet School in Osaka. During his studies, he won second place in the dance competition Passion du Ballet and KYOTO (in 2015). For the three following years, he continued studying ballet in Hungary, at the Hungarian Ballet Academy, where he graduated in 2018. In the 2018/2019 season, he was a member of the ballet company of the Silesian Opera in Poland, where he acted both in ballets and in musical productions. Since the 2019/2020 season, he has been a demi-soloist in the ballet company of the Moravian Theatre Olomouc.


Hodaka Maruyama účinkuje v těchto inscenacích:

Bajadéra
Rok na vsi
Bolero & Carmen

Hodaka Maruyama


zpět