BOLERO: Libreto: Riccardo De Nigris Choreografie, režie, light design a kostýmy: Riccardo De Nigris Scéna: Felix Weinold Asistent choreografie: Duilio Ingraffia Projekce: Alexandra Ženatá CARMEN: Libreto: Giorgio Madia Choreografie, režie, light design: Giorgio Madia Hudební nastudování: Tomáš Hanák Scéna a kostýmy: Domenico Franchi Asistent choreografie: Duilio Ingraffia

Obsazení:

BOLERO:
Alternace I: Aurélien Jeandot / Maëva Cotton / Alice Rizzo / Benedetta Comandini / Emily-Joy Smith / Lenka Ferguson / Beatriz Jimeno Santos / Sergio Méndez Romero / Elia Zegrati / Iván Sánchez Fernández / Alessandro Iannucci / Tono Ferriol
Alternace II: Sergio Méndez Romero / Sawa Shiratsuki / Laura Brázdová / Federica Fattore / Mariona García Fornell / Isla Ghali / Cai Sesma Pérez / Rory Ferguson / Hodaka Maruyama / William Mitchell / Eduardo Miguel Bolsa Neves / Javier Moya Romero
CARMEN:
Carmen: Maëva Cotton / Beatriz Jimeno Santos / Sawa Shiratsuki / Jade Lacarra
Don José: Aurélien Jeandot / Sergio Méndez Romero / Shaoshuai Huang
Michaela: Federica Fattore / Sawa Shiratsuki / Romane Trouillier
Escamilio: Aurélien Jeandot / Shaoshuai Huang / Charles Casen / João Oliveira
Osud: Iván Sánchez Fernández / Ondřej Králíček / Gianmario Giacomini
Býk: Iván Sánchez Fernández / Aurélien Jeandot / João Oliveira

Maurice Ravel, Massimo Margaria, Rodion Ščedrin

Bolero & CarmenBOLERO v choreografii Riccarda De Nigrise popisuje dynamiku života ve společnosti. Jeho choreografie se zaměřuje na každodenní život a sebestřednost ve společnosti. Narcismus je bojem mezi „chtít“ a „mít“ v duševním životě obyčejného člověka. Někdy končí až fatálně.  Snaha o dokonalost a úspěch je současným trendem a sociální média tuto konkurenci podporují. Choreografie se snaží ukázat rozdíl mezi zdravým a negativním až patologickým egoismem. „Taneční obrazy“ jsou určeny k probuzení tematických asociací. Když se díváte do zrcadla, pokaždé se na sebe díváte jinak, protože si každý interpretuje to, co vidí. Měli bychom tuto skutečnost přijmout a vážit si toho, co je na nás individuální, De Nigrisovo poselství popisuje možnou cestu z narcismu: sebereflexi, ale také sociální angažovanost, abychom se naučili jednat a vcítit se do druhých lidí.


CARMEN

Smyslnost, vášeň, víra a smrt — kouzlo kreace Rodiona Ščedrina na CARMEN George Bizeta spočívá ve spojení nejdramatičtějších prvků s dechberoucí hudbou plnou magických momentů. Odtud beru inspiraci k vytvoření živé sekvence jednotlivých obrazů.

Archaické kořeny příběhu, které každý zná, jsou vyjádřeny velmi jasným a snadno pochopitelným způsobem. Divák se stává svědkem vášnivé lásky, která však v sobě skrývá nebezpečnou předzvěst smrti, jež se projevuje v těch nejkouzelnějších okamžicích.

Dynamickým splynutím hudby, výrazového projevu interpretů a kinetických možností dekorace, světel a kostýmů usiluji o vytvoření něčeho mimořádného, o navození autentického, poetického a smyslného prožitku postav, které přesahují folklorní kontext, jsou univerzální a nám blízké. 

Carmen je nezdolná, tvrdohlavá, divoká a živelná jako býk. V románu Prospera Meriméeho jsou informace o Carmen velmi rozostřené — není ani jasné, zda je Carmen křesťanka, židovka, mauretánka, démon, čarodějnice nebo „gitana“.  Stejně tak původ celého příběhu je mlhavý — CARMEN je mýtus.

Giorgio Madia


Spoluúčinkuje soubor baletu a orchestr Moravského divadla Olomouc


Délka představení: cca 2 hod.

Massimo Margaria, Maurice Ravel, Rodion Ščedrin 

BOLERO & CARMEN 

Bolero, in thechoreography of Riccardo de Nigrise, describes the dynamics of life in society.His choreography is focused on everyday life and self-centredness in thesociety. Narcissism represents the battle between “I want” and “I have” in the spirituallife of a common man. Sometimes, this battle might have a fatal outcome.  Striving for perfection and success is themodern trend and social media fully support and spark this competition. The choreographytries to show the difference between a healthy and a negative, almostpathological, egotism. The “dance images” are arrangedto awaken thematic associations. When you look into a mirror, each time you seeyourself in a different light, because everybody interprets what they see. Weshould accept this fact and honour what is unique in each of us. De Nigris’message paints a possible way out of narcissism – self-reflection as well associal engagement, so that we learn how to act and empathise with other people.


CARMEN

Sensuality, passion, faith and death — the artistry of Rodion Shchedrin's work on Georges Bizet's CARMEN lies in the combination of most dramatic elements with breathtakingly beautiful music, full of magical moments. From there I take the inspiration to create a vivid sequence of images.

The archaic roots of the storyline, which everybody knows, are expressed in a very direct way, easy to understand. The spectator is invited to witness great passions of love, always carrying fearful treats of death inside, which are revealed in the most charming moments.

I am aiming for the dynamic fusion of music, the physical expression of the performers and the movement qualities of sets, lights and costumes to create something extraordinary, to evoke a real, poetical and sensual experience of persons who go beyond the folkloristic context, universal and human.

Carmen is indomitable, stubborn, wild and vital as a bull. In Prosper Merimee’s novel the information about Carmen is diffuse: it is not even clear, if Carmen is Christian, Jewish, Mauretanian, demon, witch or "gitana". Such as the origin of the story is diffused: CARMEN is a myth. 

Giorgio Madia
Napsali v médiích
Bolero jako kritika narcismu a příběh vášnivé, nespoutané Carmen se spojí na prknech Moravského divadla. Druhá baletní premiéra sezony ohromí chorografiemi na míru |Tisková zpráva

Známou melodii Ravelova Bolera i příběh Carmen, který snad nejvíc proslavila nejznámější opera Georgese Bizeta, představí olomouckému publiku nejnovější baletní inscenace Moravského divadla Olomouc Bolero & Carmen. Nastudování se ujali renomovaní choreografové Riccardo De Nigris a Giorgio Madia. Obě choreografie byly zpracovány na míru olomouckému baletu. Madiovu choreografii Carmen diváci zhlédnou dokonce ve světové premiéře. Ta se uskuteční v pátek 14. dubna v 19:00 hodin, II. premiéra v sobotu 15. dubna ve stejný čas.

11.4.2023 celý článek
Soubor baletu uvede v dubnu Bolero & Carmen, katalánského choreografa Cayetana Sota z důvodu nemoci vystřídá Ital Giorgio Madia |Tisková zpráva

Osm týdnů před premiérou řešil soubor baletu Moravského divadla Olomouc otázku uvedení dubnové premiéry Bolero & Carmen/Carmen. Z důvodu náhlé nemoci choreografa Cayetana Sota, který měl se souborem připravit Carmen, přišly v úvahu i možnosti změny titulu, případně zrušení premiéry. Nakonec ale diváci o slíbená díla Bolero ani Carmen nepřijdou. V šibeničním termínu se uměleckému šéfovi baletu Janu Fouskovi podařilo domluvit náhradu v podobě Giorgia Madia. Se změnou choreografa přichází i změna názvu. Inscenace se nově jmenuje Bolero & Carmen.

21.2.2023 celý článek