Libreto: Libor Vaculík Hudební režie: Petr Malásek Výběr hudby, choreografie, režie a světelná koncepce: Libor Vaculík Scéna a projekce: Petr Hloušek Kostýmy: Roman Šolc Asistenti režie a choreografie: Jan Fousek Lenka Marsson

Obsazení:

Ivan IV., Hrozný: Aurélien Jeandot / Alexey Ruigómez
Anastázie, jeho žena: Sawa Shiratsuki / Maëva Cotton
Kurbský, bojar: Sergio Méndez Romero / Iván Sánchez Fernández
Šujský, bojar: Elia Zegrati
Obolenský, bojar: Javier Moya Romero / Hodaka Maruyama
Brelský, bojar: Elia Zegrati / Alexey Ruigómez
Pronský, bojar: William Herrera / William Mitchell
Starický, bojar: William Mitchell / Ondřej Králíček, j. h.
Starická, jeho matka: Alice Rizzo / Emily-Joy Smith
Fjodor, Ivanův syn - dítě: Rudolf Mohyla, j. h.
Fjodor, Ivanův syn: Josef Pavliš, j. h.
Kat: Dmitrij Savakov
Zvoník - sólo: Iván Sánchez Fernández / Sergio Méndez Romero

Sergej Prokofjev, Libor Vaculík

Ivan HroznýDramatický balet o caru Ivanu Hrozném se věrohodně opírá a čerpá především z historických pramenů, které jsou svou bohatostí a epičností předurčeny na přetlumočení do barvitě plnokrevného divadelního tvaru. Dramatický děj baletu je plný náhlých zvratů a intrik a příběh nepostrádá motivy lásky, přátelství, věrnosti, ale i zrady a nenávisti. Hudba S. Prokofjeva zcela určitě umocní celkové vyznění této historické fresky. Je svou instrumentační kvalitou zárukou, že na scéně Moravského divadla vznikne inscenace, která zcela jistě zaujme i toho nejnáročnějšího „nebaletního“ diváka. Libretista, choreograf a režisér Libor Vaculík Ivanem Hrozným navazuje na své úspěšné inscenace, které vytvořil v minulosti pro baletní soubor Moravského divadla: Slovanské dvojzpěvy, Edith, vrabčák z předměstí, Sen noci svatojánské a Královna Margot. V některých z nich, tak jako v připravované premiéře, se nechal inspirovat historickými osobnostmi, jejichž příběhy si zaslouží i taneční zpracování. 


Sergei Prokofiev, Libor Vaculík

Ivan the Terrible 

A dramatic ballet about Tsar Ivan the Terrible is plausibly based upon, and draws on, historical sources which are, thanks to their richness and grandiosity, predestined to be translated into jazzily full-blooded theatrical form. The dramatic plot of the ballet is full of sudden twists and intrigues and the story does not lack motifs of love, friendship, and loyalty as well as betrayal and hatred. The music of Sergei Prokofiev will surely amplify the general tone of this historical theatrical fresco. The quality of its instrumentation is a guarantee that on the stage of the Moravian Theatre, a production will be presented that will, beyond doubt, intrigue even the most demanding non-ballet-loving theatregoer. With Ivan the Terrible, the librettist, choreographer, and director Libor Vaculík follows the successful productions that he created in the past for the ballet department of the Moravian Theatre: Slavonic Duets, Edith, the Little Sparrow, A Midsummer Night’s Dream, and Queen Margot. In some of them, just as in the upcoming premiere, Libor Vaculík was inspired by historical figures whose stories deserve to be personalised through dance. 


Napsali v médiích
Vaculíkův Ivan Hrozný zosobňuje bolest i lásku. Baletní soubor Moravského divadla uvede historické drama z 16. století |Tisková zpráva

Bohatý dramatický děj, milostné zápletky, politické intriky z doby vlády Ivana Hrozného a mocná hudba Sergeje Prokofjeva inspirovaly režiséra a choreografa Libora Vaculíka, aby je zpracoval do podoby baletního dramatu už potřetí, a to se souborem baletu Moravského divadla. Ke spolupráci si přizval známého klavíristu a skladatele Petra Maláska, scénografa Petra Hlouška a výtvarníka kostýmů Romana Šolce. Cara Ivana Hrozného ztvární Aurélien Jeandot a jeho ženu Anastázii Sawa Shiratsuki. Premiéra se uskuteční v pátek 4. listopadu v 19:00 hodin, II. premiéra v sobotu 5. listopadu ve stejný čas.

1.11.2022 celý článek