Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční

Koncertní provedení nejznámější české mšeDirigent: Petr Šumník


Barbara Sabella - soprán

Dana Šťastná - alt

Jakoub Rousek - tenor

David Szendiuch - bas
Spoluúčinkuje orchestr a sbor Moravského divadla Olomouc.