Promenádní koncert 2020

Smetanovy sady


Dirigent: Tomáš Hanák
Orchestr opery a operety Moravského divadla Olomouc


PROGRAM:

Robert Planquette: CORNEVILLSKÉ ZVONKY
Žerména: Lucie Skácelíková
Henri: Martin Štolba
Grenicheux: Jakub Rousek

1. Předehra
2. Hud. č. 3 – Píseň o pěně ……………………………………………    Grenicheux           
3. Hud. č. 5 – Píseň o zvonech (Legenda) ……………………….    Žerména
4. Hud. č. 6 – Rondo-Valčík „Já třikrát objel zeměkouli“….    Henri
5. Hud. č. 8 – Kuplet „Ať v patách smůla kráčí“ ……………….    Grenicheux
6. Hud. č. 10bis – Kuplet „Proč mluvit o mé srdnatosti“…..    Žerména
7. Hud. č. 14 – Duet „V té dívce poznávám“ ……………………    Žerména a Henri
8. Hud. č. 20 – Rondo-Valčík ………………………………………….    Grenicheux
9. Hud. č. 21 – Romance a duet „Ach pane můj!“ …………..    Žerména a Henri


Florimond Hervé: MAMZELLE NITOUCHE
Denisa: Barbara Sabella
Célestin: Martin Štolba
Champlatreux: Vojtěch Pačák

1. Předehra
2. Hud. č. 1 – Kuplet …………………………………………………….    Célestin
3. Hud. č. 4 – Duet ……………………………………………………….    Denisa a Célestin
4. Hud. č. 5 – Kuplet …………………………………………………….    Champlatreux
5. Hud. č. 6 – Rondo a Hud. č. 6b – Alleluja …………………..    Denisa
6. Hud. č. 9 – Kuplet ……………………………………………………..    Champlatreux
7. Hud. č. 11 – Finále  ……………………………………………………    Denisa
8. Hud. č. 21 – Píseň ……………………………………………………..    Denisa
9. Hud. č. 22 – Duet ……………………………………………………..    Denisa a Champlatreux
10. Hud. č. 17 – Kuplet …………………………………………………    Denisa
    refrén: společně všichni sólisté