Libreto: Temistocle Solera Hudební nastudování: Petr Šumník Dirigent: Petr Šumník Miloslav Oswald Režie: Jana Andělová - Pletichová Sbormistr: Lubomíra Hellová Scéna: Jaroslav Milfajt Kostýmy: Michaela Savovová Pohybová spolupráce: Jana Andělová - Pletichová Asistent režie: Petr Hloužek Hudební příprava: Milada Jedličková Lucie Kaucká Inspicient: Dana Krajevskaja Marie Burianová

Obsazení:

Nabucco, král babylonský: Martin Bárta / Jakub Tolaš
Abigail, otrokyně: Radoslava Müller / Iveta Jiříková
Fenena, jeho dcera: Eva Wolfová Zatloukalová / Dana Šťastná, j. h.
Ismael, synovec judského krále: Petr Martínek / Jakub Rousek
Zachariáš, židovský kněz: Jiří Přibyl / David Szendiuch
Velekněz Baalův: Vladislav Zápražný / Jan Vaculík
Abdallo, babylónský voják: Martin Štolba / Vojtěch Pačák
Anna, sestra Zachariášova: Helena Beránková / Markéta Zahnašová

Giuseppe Verdi

Nabucco

Leť, myšlenko, na křídlech zlatých...

Síla raného díla Giuseppe Verdiho spočívá zejména v působivých masových scénách a sborových výstupech. Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Bůh Židů Jehova však potrestá krále tím, že na něj sešle šílenství. Nabucco, který musí čelit intrikám své domnělé dcery Abigail, nakonec rozpozná svou vinu, uzná moc a vznešenost Boha Jehovy a vrátí Židům svobodu. Známý "Sbor Židů" se v době vzniku opery stal aktualizovaným symbolem touhy Italů po svobodě a nezávislosti. 

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Moravského divadla Olomouc

Operu uvádíme v italském originále s českými titulky