Libreto: Joseph Sonnleithner, Stephan von Breuning, Georg Fridrich Treitschke Překlad: Josef Novák Hudební nastudování: Miloslav Oswald Dirigent: Miloslav Oswald Petr Šumník Režie: Josef Novák Sbormistr: Lubomíra Hellová Scéna a kostýmy: Marta Roszkopfová Asistent režie: Petr Hloužek Hudební příprava: Milada Jedličková Lucie Kaucká Inspicient: Barbora Šanderová Marie Burianová

Obsazení:

Don Fernando: Jakub Tolaš / Vojtěch Pačák
Don Pizzaro, guvernér vězení: Martin Bárta / Vladislav Zápražný
Florestan, vězeň: Jakub Rousek / Milan Vlček, j. h.
Leonora, jeho manželka - "Fidelio": Elena Prášilová Gazdíková / Barbora Řeřichová
Rocco, žalářník: Jiří Přibyl / David Szendiuch
Marcelina, žalářníkova dcera: Lucie Skácelíková / Helena Beránková
Jaquino, vrátný: Petr Martínek / Daniel Matoušek
První vězeň: Petr Mašek / Jindřich Suk
Druhý vězeň: Jiří Kučera / Vojtěch Poštulka
Externí sbor: Rostislav Brhlík / Jakub Frodl / Tomáš Kilián / Martin Kolář / Robert Kolář / Štěpán Kosík / Lukáš Polanský / Miloslav Stankuš
Stafáž: Milan Jirásek / Radek Navrátil / Josef Procházka

Ludwig van Beethoven

Fidelio

Opera o síle lásky a boje za osvobození
Beethovenův Fidelio je unikátním výtvorem jednoho z nejgeniálnějších skladatelů vůbec. První verze opery měla premiéru v roce 1805, její definitivní podoba spatřila světlo světa o devět let později. Příběh odvážné Leonory, která se pouští do boje se zlem, aby zachránila svého neprávem vězněného manžela, je oslavou lásky a zároveň vykreslením prudké srážky idealismu s realitou. Beethoven se ve Fideliovi mohutnou silou své hudby zastává trpících a utlačovaných. Staví se proti manipulátorům, pro které je morálka či úcta k člověku jen prázdnou frází a kteří rozšiřují svou moc, aby si mohli podrobit druhé a zneužít je ve svůj prospěch. V tomto smyslu poselství jediné opery Ludwiga van Beethovena nepřestává být aktuální ani dnes. Operu uvádíme k oslavě 250. výročí od narození autora. Hudební čísla ponecháváme v německém originále, próza bude v českém překladu.


Hlavní partner:


Partner inscenace:
Ludwig van Beethoven

FIDELIO

Opera about the power of love and the struggle for liberation


Beethoven's Fidelio is a unique piece of work of one of the most ingenious composers ever. The first version of the opera was premiered in 1805, however its definitive appearance came to light nine years later. The story of brave Leonora, who embarks on a fight against evil to save her unjustly imprisoned husband, is a celebration of love and simultaneously a depiction of a violent collision of idealism with reality. Beethoven uses the power of music in Fidelius to defend the suffering and oppressed. He opposes to the manipulators, for whom morality or respect for man is just an empty phrase and who expand their power in order to conquer others and abuse them for their own benefit. In this sense, the message of Ludwig van Beethoven's single opera, continues to be current today. The opera is presented to celebrate the 250th anniversary of the author's birth. We keep the music work in the original German, the prose will be in Czech translation.