Dnes a zítra
20.2 (út) sk. - 19:00

Sluha dvou pánů

Skoro bleší cirkus

Pozor!!! Změna programu. Vstupenky zakoupené na původní představení Petr a Lucie zůstávají v platnosti na představení Sluha dvou pánů, příp. vracíme vstupné v pokladně MDO do 28.2.2018.


20.2 (út) sk. - 19:00

Sluha dvou pánů

Skoro bleší cirkus

Pozor!!!! Změna programu. Vstupenky zakoupené na původní titul Petr a Lucie nezůstávají v platnosti. Vstupné vracíme do 16.2.2018.

21.2 (st) sk. ST 19:00

Rodinná slavnost

Bavte se, nic se neděje

Naše tipy
27.2 (út) sk. B 19:00

Řecké pašije

»  Senioři -30%

Opera o čtyřech jednáních v českém znění

3.3 (so) sk. - 19:00

Spartakus

»  Senioři -30%

Balet z historie antického Říma

14.3 (st) sk. ST 19:00

Řecké pašije

Opera o čtyřech jednáních v českém znění

7.4 (so) sk. - 19:00

Labutí jezero

Perla klasického baletu

Výběrová řízení

Obsazení pracovního místa - pracovník techniky scény

Moravské divadlo Olomouc, p. o. 

                                      

                                                

hledá pracovníka  na obsazení pracovního místa:


pracovník techniky scény.

         

     

Termín nástupu ihned nebo dle dohody, nerovnoměrná pracovní doba.                   


Přihlášky a informace: Boris Konarik – 777 021 761

                                   e-mail: boris.konarik@mdol.cz


(zveřejněno 6. 2. 2018)


zobrazit
K O N K U R Z na obsazení míst: tanečník-tanečnice baletu (sóla, sbor) v uměleckém souboru baletu

Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

a

umělecký šéf souboru baletu Mgr. Robert Balogh, Art.D.V Y H L A Š U J Í   K O N K U R ZNa obsazení míst:  tanečník-tanečnice baletu (sóla, sbor)

                                      

V   U M Ě L E C K É M   S O U B O R U   B A L E T U   M D O .Datum konání:  sobota 10. února 2018 od 11 hodin  (registrace od 10 hodin)


Místo konání: baletní sál MDO, Tř. Svobody 432/33, 779 00  Olomouc


Požadavky: vzdělání – taneční konzervatoř

                    praxe v oboru vítaná, není podmínkou


Přihlášky e-mailem: robert.mdo@seznam.cz

nebo poštou: Mgr. Robert Balogh, Art.D. – šéf baletu MDO,  Tř. Svobody 432/33, 779 00  Olomouc

Informace o konkurzu podá: Mgr. Robert Balogh, Art.D., šéf baletu MDO

                                           e-mail: robert.mdo@seznam.cz

                                               


K přihlášce připojte podrobný profesní životopis, výšku, váhu, státní příslušnost, 

případnou praxi v oboru. Přiložte, prosím, fotografii celé postavy a portrét.

Ke konkurzu si připravte 1 klasickou a 1 moderní taneční variaci. CD s hudební nahrávkou si vezměte s sebou.


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Director of Moravian Theatre Olomouc, p.o., Mgr. Pavel Hekela


and


artistic director of the ballet company Mgr. Robert Balogh, Art.D.A U D I T I O N


For positions: Ballet dancer (solo, corps)


I N   B A L L E T   C O M P A N Y   O F   T H E   M O R A V I A N   T H E A T R E   
I N   O L O M O U CDate: Saturday, the 10rd February 2018 from 11.00 am (registration from 10.00 am)


Place: Ballet hall of the Moravian Theatre, Tř. Svobody 432/33, 779 00  Olomouc


Requirements: Education - Dance Conservatory, professional experience is welcome, not required.


Applications via e-mail: robert.mdo@seznam.cz

Applications by mail: Mgr. Robert Balogh, Art.D. Tř. Svobody 432/33, 779 00  Olomouc

All information to audition submit: Mgr. Robert Balogh, Art.D.

e-mail: robert.mdo@seznam.cz

                                                       


Don’t forget to state in your application form: detailed CV, your height, weight, nationality, eventually professional experiences. Please attach a photo of the whole body and portrait.

For the audition, please prepare one modern and one classic dance variation. Remember to take a CD with your music with you.(zveřejněno 5. 1. 2018)zobrazit
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Zajištění úklidových prací pro MDO
Hledáme zaměstnance na obsazení místa: vlásenkářka-maskérka


Moravské divadlo Olomouc, p. o., 

                                     

   

hledá zaměstnance na obsazení pozice   vlásenkářka - maskérka.

         

       


Požadavky: nutný výuční list v oboru kadeřník (kadeřnice)

                  bezúhonnost, ochota se učit 

                  praxe vítaná, není podmínkou

       

             


Termín nástupu ihned nebo dle dohody, nerovnoměrná pracovní doba, 7. platová třída (nástupní plat dle délky praxe v oboru: 19.940 – 21.470 Kč).                   Přihlášky a informace : Lenka Zbořilová – tel. 776 295 726


zobrazit
Smlouva - Oprava části fasády v Divadelní ulici
Smlouva - Stavební úpravy hlediště MDO, I. etapa