Výběrová řízení

Konkurz na obsazení místa: sólista souboru opery a operety, hlasový obor: tenor

Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

a

umělecký šéf souboru opery a operety Mgr.art. Miloslav Oswald

vyhlašují


KONKURZ

na obsazení místa:


sólista souboru opery a operety,
hlasový obor: tenor


úvazek 1,0 s nástupem od 01.09.2017 nebo podle dohody


Podmínky:

- přednes tří skladeb / árií různého charakteru a období, příp. žánru

- odpovídající vzdělání 


Termín konkurzu:  pátek  2. 6. 2017 od 10 hodin na jevišti MDO

Přihlášku, životopis a konkurzní repertoár zašlete do 20. 5. 2017 poštou na adresu:


Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc 

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


V případě, že uchazeč nemá vlastní klavírní doprovod, je nutno zaslat party klavírního doprovodu konkurzního repertoáru a dostavit se s časovým předstihem na zkoušku s divadelním korepetitorem.  


zobrazit
KONKURZ na obsazení místa: 2. housle - vedoucí skupiny

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje


KONKURZ


na obsazení místa:


2. housle  - vedoucí skupiny


úvazek 1.0


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- 1. věta romantického koncertu pro housle nebo jiná koncertantní skladba (věta) 

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý 4. dubna 2017 od 15:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 21. 3. 2017  

na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: 

Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


zobrazit
KONKURZ na obsazení místa: 2. housle - tutti

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje


KONKURZ


na obsazení místa:


2. housle  - tutti


úvazek 1.0


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány              na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý 4. dubna 2017 od 15:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 21. 3. 2017 

na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


zobrazit
Smlouva - Oprava části fasády v Divadelní ulici
Smlouva - Stavební úpravy hlediště MDO, I. etapa
Výběrové řízení na obsazení místa: vlásenkářka-maskérka


Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

                                      

a


technický náměstek MDO Rostislav Czmero 


                   

V Y H L A Š U J Í   V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í    na obsazení místa:vlásenkářka - maskérka.

         

       Požadavky: výuční list v oboru 

                  bezúhonnost, ochota se učit 

                  praxe vítaná, není podmínkou

       

             


Termín nástupu ihned nebo dle dohody, nerovnoměrná pracovní doba, 6.-7. platová třída (nástupní plat dle délky praxe v oboru: 14.630 – 17.140 Kč).                   Přihlášky a informace : Lenka Zbořilová – tel. 776 295 726


zobrazit