Dnes a zítra
23.2 (čt) sk. - 19:00

Sluha dvou pánů

Skoro bleší cirkus

24.2 (pá) sk. - 10:00

Sluha dvou pánů

Skoro bleší cirkus

24.2 (pá) sk. P 19:00

Řecké pašije

»  Premiéra

Opera o čtyřech jednáních v českém znění

Naše tipy
25.2 (so) sk. X 19:00

Řecké pašije

Opera o čtyřech jednáních v českém znění

26.2 (ne) sk. YO 16:00

Bouře

Z látky, z níž spřádají se sny

28.2 (út) sk. B 19:00

Bohéma

Opera ve čtyřech dějstvích

1.3 (st) sk. - 19:00

Bohéma

»  Senioři -30%

Opera ve čtyřech dějstvích

3.3 (pá) sk. V 19:00

Řecké pašije

Opera o čtyřech jednáních v českém znění

Výběrová řízení

VZMR - Provádění úklidových prací v prostorách užívaných Moravským divadlem Olomouc
KONKURZ na obsazení místa: 2. housle - vedoucí skupiny

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje


KONKURZ


na obsazení místa:


2. housle  - vedoucí skupiny


úvazek 1.0


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- 1. věta romantického koncertu pro housle nebo jiná koncertantní skladba (věta) 

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý 4. dubna 2017 od 15:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 21. 3. 2017  

na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: 

Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


zobrazit
KONKURZ na obsazení místa: 2. housle - tutti

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje


KONKURZ


na obsazení místa:


2. housle  - tutti


úvazek 1.0


Podmínky:

- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány              na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý 4. dubna 2017 od 15:00 hod v MDO


Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 21. 3. 2017 

na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


zobrazit
Smlouva - Oprava části fasády v Divadelní ulici
Smlouva - Stavební úpravy hlediště MDO, I. etapa
Výběrové řízení na obsazení místa: vlásenkářka-maskérka


Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

                                      

a


technický náměstek MDO Rostislav Czmero 


                   

V Y H L A Š U J Í   V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í    na obsazení místa:vlásenkářka - maskérka.

         

       Požadavky: výuční list v oboru 

                  bezúhonnost, ochota se učit 

                  praxe vítaná, není podmínkou

       

             


Termín nástupu ihned nebo dle dohody, nerovnoměrná pracovní doba, 6.-7. platová třída (nástupní plat dle délky praxe v oboru: 14.630 – 17.140 Kč).                   Přihlášky a informace : Lenka Zbořilová – tel. 776 295 726


zobrazit