Dnes a zítra
11.2 (čt) sk. - 19:00

Hraběnka Marica

Klasická opereta

12.2 (pá) sk. V 19:00

Rošáda

Divadelní spolek Frída Brno

Pozor!!! Změna programu. Vstupenky zakoupené na představení Kámen zůstávají v platnosti na změněný titul, tedy Rošáda, příp. vracíme vstupné za zakoupené vstupenky do 12.2.2016.


Naše tipy
11.2 (čt) sk. - 19:00

Hraběnka Marica

Klasická opereta

13.2 (so) sk. - 16:00

Rose Marie

Revuální opereta

14.2 (ne) sk. - 19:00

Amadeus

Legenda o talentu a úspěchu

17.2 (st) sk. C 19:00

Spartakus

Balet z historie antického Říma

21.2 (ne) sk. - 19:00

Rusalka

»  Senioři -30%

Nejznámější česká opera v tanečním ztvárnění

28.2 (ne) sk. - 19:00

Šakalí léta

Zběsilost v srdci v rytmu rokenrolu

2.3 (st) sk. - 19:00

Maryša

Vzít život do svých rukou

9.3 (st) sk. C 19:00

Dáma s kaméliemi

Kurtizána vykoupená láskou a smrtí

22.3 (út) sk. B 19:00

Rigoletto

Opera ve třech dějstvích

11.4 (po) sk. - 19:00

Amadeus

Legenda o talentu a úspěchu

28.4 (čt) sk. - 19:00

Spartakus

Balet z historie antického Říma

29.4 (pá) sk. - 19:00

Lazebník sevillský

Komická opera

Výběrová řízení

Výběrové řízení na obsazení místa: vlásenkářka-maskérka


Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

                                      

a


technický náměstek MDO Rostislav Czmero 


                   

V Y H L A Š U J Í   V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í    na obsazení místa:vlásenkářka - maskérka.

         

       Požadavky: výuční list v oboru 

                  bezúhonnost, ochota se učit 

                  praxe vítaná, není podmínkou

       

             


Termín nástupu ihned nebo dle dohody, nerovnoměrná pracovní doba, 6.-7. platová třída (nástupní plat dle délky praxe v oboru: 14.630 – 17.140 Kč).                   Přihlášky a informace : Lenka Zbořilová – tel. 776 295 726


zobrazit
Konkurz na obsazení místa - tanečník-tanečnice baletu (sóla, sbor) / Audition for positions: Ballet dancer (solo, corps)


Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela

                                      

a


umělecký šéf souboru baletu Mgr. Robert Balog, Art.D.V Y H L A Š U J Í   K O N K U R ZNa obsazení míst: tanečník-tanečnice baletu (sóla, sbor)

                                      

V   U M Ě L E C K É M   S O U B O R U   B A L E T U   M D O .

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Director of Moravian Theatre Olomouc, p.o., Mgr. Pavel Hekela


and


artistic director of the ballet company Mgr. Robert Balog, Art.D.A U D I T I O NFor positions: Ballet dancer (solo, corps)


I N   B A L L E T   C O M P A N Y  
O F   T H E   M O R A V I A N   T H E A T R E   I N   O L O M O U CPro další informace klikněte
ZDE / Click HERE for further informations


zobrazit
KONKURZ na obsazení místa: 1. trubka s povinností 2. trubky

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje


KONKURZ

na obsazení místa:


1. trubka s povinností 2. trubky


úvazek 1.0; nástup od sezony 2016/17


Podmínky:

- J.Haydn: Koncert pro trubku Es-dur (1. a 2.věta)- hrát na B-trubku

- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)

- odpovídající vzdělání


Termín konkurzu: úterý 15. března 2016 od 14 hodin v MDO

Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 8.3.2016 na adresu:


Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz


Kontaktní osoba: 

Jiří Blahunek, Dis., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)


zobrazit