Právě prohlížíte: Moravské divadlo » Pro školy » Střední školy
Dnes a zítra
23.4 (st) sk. - 19:00

Rozbitý džbán

»  Senioři -30%

Klasická komedie o jedné malé kauze

24.4 (čt) sk. D 19:00

Hamlet

Kdo tam?

Naše tipy
9.5 (pá) sk. V 19:00

Maryša

Vzít život do svých rukou

27.5 (út) sk. B 19:00

Rozbitý džbán

Klasická komedie o jedné malé kauze

2.6 (po) sk. A 19:00

Hamlet

Kdo tam?

10.6 (út) sk. - 19:00

Turandot

Lyrická opera ve třech dějstvích

Nabídka divadelních představení

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY na sezonu 2013/2014


Vážení pedagogové, milí přátelé divadelního umění,

dovolujeme si Vám předložit nabídku nových titulů nabízených v rámci školních divadelních představení na I. pololetí školního roku 2013/2014.

Vstupné na školní představení je i nadále stanoveno u činoherních titulů na 80 Kč. Současně nabízíme možnost navštívit i představení, která jsou zařazena do zvláštního cenového režimu - vstupenky za 120 Kč. Jedná se o představení, která jsou finančně nákladnější nebo v nich účinkují jako hosté umělci z jiných divadel. U těchto představení je k dispozici omezený počet termínů. V případě zájmu o konkrétní termíny (s ohledem na např. přijímací zkoušky či maturity) doporučujeme, vzhledem k velkému zájmu, včasné zaslání objednávkového formuláře.

Termíny Vámi vybraných představení Vám nabídneme telefonicky zhruba jeden měsíc před jejich konáním. Konkrétní tituly nasazujeme na repertoár dle Vašeho zájmu a jednotlivé školy zařazujeme v pořadí došlých objednávek (u divácky atraktivních titulů je třeba počítat s delším časovým limitem při zařazování ev. s nabídkou náhradního adekvátního představení). Po odsouhlasení všech údajů (cena, počet vstupenek, způsob úhrady) a závazném potvrzení účasti v daném termínu Vám budou zaslány vstupenky, které jsou nevratné. Z tohoto důvodu doporučujeme, pokud škola nemá možnost v případě nemoci žáků doobsadit objednaný počet z jiných tříd, snížit počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na škole. Na všechna školní představení, vyjma uzavřených, zůstává vždy dostatečná rezerva, aby i v případě plného počtu žáků bylo možno dokoupit vstupenky přímo na místě. Současně prosíme pedagogy mateřských škol a I. st. základních škol, aby věnovali zvýšenou pozornost rozdělení vstupenek (zejména při větším počtu tříd) co nejdříve po jejich obdržení. Na našich webových stránkách www.moravskedivadlo.cz v sekci technické údaje naleznete plánek hlediště, ve kterém máte možnost vyznačení zaslaných vstupenek. Včasným roztříděním předejdete rozmístění dětí z jedné třídy v různých místech hlediště. Současně si dovolujeme požádat pedagogy, aby upozornili své žáky a studenty, že jim nebude umožněn vstup do hlediště s batohy, nápoji či sladkostmi.

Objednávku, prosím, odešlete do 15. června 2013 na e-mail skoly@mdol.cz nebo na adresu: Moravské divadlo Olomouc, obchodní oddělení, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc. Poté budou Vaše objednávky zpracovány a postupně zařazovány do hracího plánu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 585 500 220.

Platbu lze provést bankovním převodem na účet ev. poštovní poukázkou. Vstupenky zasíláme doporučeně včetně faktury a příp. složenky.


Těšíme se na viděnou v Moravském divadle Olomouc.

Hana Zatloukalová
vedoucí prodeje a služeb


BALET


Sergej Sergejevič Prokofjev: ROMEO A JULIE

Baletní verze nejslavnějšího příběhu všech dob. Milenci, rozdělení nesmiřitelnou nenávistí svých rodů, navždy spojení ve smrti, kterou vykoupili budoucí smír. V mnoha směrech novátorskou hudbu k baletu složil Sergej Prokofjev. Prožijte spolu s námi příběh lásky a tragédie čelící nepochopení a nenávisti okolí.
Vstupné: 120 Kč
Premiéra: 15.11.2013


Robert Balogh: FRIDA

„Maluji sama sebe, neboť velmi mnoho času prožívám sama se sebou, a má tvář je motiv, 
který nejlépe znám.“ Životní příběh Fridy Kahlo obdařené mimořádnou inteligencí, 
všestranným uměleckým talentem, ale na druhé straně postižené neštěstím a utrpením 
se stal tématem pro celovečerní taneční představení. Choreograf Robert Balogh vykreslil 
za pomoci prostředků moderního tanečního divadla v koncentrované formě její bouřlivý 
život, milostné vztahy i fatální lásku k manželovi Diegu Riverovi.
Vstupné: 120 Kč
Délka představení: 2 hod.


OPERA


Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA 

Při jisté příležitosti označil Bedřich Smetana svou Prodanou nevěstu za hračku, čímž měl na mysli její lehčí, komediální žánr, který vedle velkých a vážných autorských projektů vnímal jako jakési kompoziční rozptýlení. Spolu s komediální poetikou vkročila do tohoto díla i idea národního, o lidové tradice se opírajícího hudebního divadla. Z historie vzniku Prodané nevěsty však víme, že cesta k úspěchu a geniálnímu výsledku se zdaleka nenesla jen ve znamení intuitivní hravosti a národopisného nadšení. Skladatel potřeboval čtyři verze, aby z lidového komediantstva vytvaroval vyspělý žánr operní veselohry, aby se na scéně neocitli folklórní loutky, ale nanejvýš životní a příběh prožívající postavy. Komedie a lyrická hloubka; tradice, folklór a jedinečnost příběhu. Takové jsou souřadnice, pod kterými každý inscenátor musí hledat svůj přístup k Smetanovu mistrovskému dílu.
Vstupné: 120,- Kč
Délka představení: 2 hod. (zkrácená verze pro školy)


Antonín Dvořák: ČERT A KÁČA


Obě opery Antonína Dvořáka, Čert a Káča a i Rusalka, jsou psány na pohádkové motivy. Spojování lidových a humorných prvků s lyrickými a fantastickými prvky, patří k typickým a stále velmi oblíbeným znakům české dramatické tvorby. Námět roztomilé pohádkové opery Čert a Káča vychází ze stejnojmenné pohádky Boženy Němcové o drzé a nebojácné Káči, moudrém ovčáku Jirkovi a oklamaném čertu Marbuelovi. Dvořákovi se v ní podařilo mistrně vytvořit kontrastní scény s lidovým nábojem, čertovsky ohnivé ale i šlechticky vznešené. Díky jeho geniální vynalézavosti v práci s hudebně dramatickými motivy a v instrumentaci orchestru je Čert a Káča dílem zcela originálním, v mnohém přesahujícím předešlou Dvořákovu operní tvorbu.
Vstupné: 120 Kč
Délka představení: 2,50 hod.MUZIKÁL


Jule Styne, Peter Stone: SUGAR

Podle Oscarem a několika Zlatými glóby ověnčeného filmu „Někdo to rád horké“ později vznikl neméně slavný broadwayský muzikál Sugar, který úspěšně obletěl doslova celý svět - a podobně jako filmová předloha vyvolával v divácích salvy smíchu. Představení SUGAR je uváděno s laskavým svolením Tams-Witmark Music Library, Inc.
Vstupné: 120 Kč
Délka představení: 2,15 hod.

ČINOHRAPeter Shaffer: Černá komedie

Hra začíná vcelku banální poruchou – v domě vypadnou pojistky. Půvab této obligátní nehody tkví ovšem v divadelním prohození světla a tmy. Jakmile v této zručně sestrojené komedii vypadne proud, jeviště v mžiku zalije jasné světlo. Diváci tak mohou sledovat chování postav i ve chvíli, kdy na ně „není vidět“. Znamenitý britský dramatik Peter Shaffer – autor moderní klasiky Amadeus, Královský hon na slunce či Equus – do své frašky vepsal čirou radost z divadla.
Vstupné: 80 Kč
Délka představení: 1,30 hod.


Heinrich von Kleist: ROZBITÝ DŽBÁN

Na počátku této klasické komedie stojí vcelku banální událost: rozbitý džbán. Kdo a proč jej rozbil má vypátrat Adam, rychtář malého městečka nedaleko Utrechtu. Co všechno díky tomu vypluje na povrch o vztazích mezi místními obyvateli? A jak dlouho se před nimi podaří ututlat, že na vyšetřovaném případu nakonec nese největší vinu sám vyšetřující?

Vstupné: 80 Kč 
Premiéra: 17.1.2014


William Shakespeare: HAMLET

To, co je Maryša pro českou dramatiku, je Hamlet pro dramatiku světovou. Existenciální hru o mstiteli, který se ne a ne odhodlat k činu, uvedeme v režii uměleckého šéfa činohry Moravského divadla Olomouc, Michaela Taranta, a tedy už dopředu garantujeme suverénní inscenační gesto a strhující podívanou. Po temné komedii Něco za něco druhá hra velkého alžbětince pod novým uměleckým vedením.
Vstupné: 80 Kč
Premiéra: 18.4.2014


Emil Artur Longen: DVĚ AKTOVKY

Inscenace klade důraz na dílo mnoha múzami políbeného zakladatele kabaretu BUM 
a Revoluční scény i dvorního autora Vlasty Buriana. Inscenaci založenou na komediálním, až 
groteskním rozehrávání situací se souborem činohry nazkoušel jeho současný dramaturg 
Milan Šotek.
Vstupné: 80 Kč
Anton Pavlovič Čechov: VIŠŇOVÝ SAD

Vrcholné dílo A. P. Čechova (1860–1904) v šéfovské inscenaci Michaela Taranta. Višňový sad je poslední Čechovovou dokončenou hrou, dramatik ji dopsal v roce 1900. Poprvé byla uvedena 30. ledna 1904 v Moskvě, půl roku před autorovou smrtí. Drama sleduje na jedné straně rozpad tradičních hodnot spojený se zánikem nižší ruské šlechty, na straně druhé pak rozmach podnikatelství a modernosti. Hra začíná návratem šlechtičny Raněvské z Paříže na své panství, které je zadluženo a půjde do dražby. Statek má být prodaný i s krásným višňovým sadem, na němž šlechtična tolik lpí. Ona i její bratr si odmítají připustit hrozící zkázu a nechtějí se rozloučit s minulostí. 
Vstupné: 80 Kč
Délka představení: 3 hod., 1 přestávka