V Olomouci vznikne klub mladého diváka, Moravské divadlo vyhlašuje soutěž o podobu klubového loga

Tisková zpráva

Zažít divadlo jinak, setkat se s tvůrci inscenací, poznat divadelní zákulisí a sdílet zážitky s ostatními – to je výčet jen některých cílů, které chce naplnit Klub mladého diváka s názvem Arter Olomouc. K iniciativě Moravského divadla a studentů Katedry divadelních a filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se přidaly i další významné olomoucké kulturní instituce. V současnosti je vypsána soutěž pro studenty o podobu klubového loga.


Myšlenka založit v Olomouci klub pro mladé diváky vzešla se setkání ředitele Moravského divadla Olomouc Davida Gerneše se zástupcem vedoucího Katedry divadelních a filmových studií Martinem Bernátkem. „Hovořili jsme o tom, jak přilákat do divadla mladé publikum. Olomouc je univerzitní město a naše divadlo má zájem na tom, aby se studenti stali nedílnou součástí divácké obce. V předchozích letech jsme vytvořili speciální studentské předplatné a klub mladých diváků by mohl být další a věřím, že atraktivní cestou, jak dostat do hlediště více středoškoláků a vysokoškoláků,“ uvedl Gerneš. „Shodli jsme se na tom, že by stálo za to vytvořit v Olomouci podobnou komunitu, která už dobře funguje v Praze, Brně či Plzni. Na základě této myšlenky jsme na naší katedře uspořádali seminář, během něhož studenti vytvořili koncepci, jak by klub mohl vypadat a fungovat. Jsem rád, že vznik klubu přivítala všechna olomoucká divadla,“ doplnil Bernátek.


Klub, jehož název Arter vznikl spojením anglických slov “art” (umění) a “theatre” (divadlo), chce svým členům zpřístupnit vybraný program olomouckých divadel za zvýhodněné vstupné – ale nejen to. Prostřednictvím návštěv představení, dramaturgických úvodů, rozhovorů s tvůrci, workshopů, prohlídek zákulisí a diskusí vytvoří otevřený prostor pro společná setkání s kulturou. Členem klubu se přitom může stát každý ve věku 15 až 26 let, studium není podmínkou. Do příprav vzniku klubu se vedle Moravského divadla zapojily též další kulturní instituce v Olomouci – Divadlo Tramtarie, Divadlo na cucky, Divadlo na Šantovce nebo Muzeum umění. Budoucí plány zahrnují i rozšíření klubu o další kulturní instituce a aktivity.


V souvislosti s vznikajícím klubem se vedení Moravského divadla rozhodlo uspořádat soutěž o podobu loga. „Klub má být určený pro mladé lidi, proto jsme se rozhodli vyzvat studenty, aby se podíleli na vizuální stránce a navrhli logo,“ zdůraznil Gerneš.


Zájemci o účast v soutěži mohou do 14. května posílat své návrhy v elektronické podobě na e-mail: sekretariat@mdol.cz nebo poštou na adresu Moravského divadla. Samotný kreativní návrh by se měl odvíjet od názvu “Klub mladého diváka Olomouc”, “Arter” či zkratky “KMD Olomouc”. Jedná se o výchozí kreativní návrh loga zpracovaný buďto ručně v podobě skici či elektronicky prostřednictvím libovolného grafického programu. Povinnou součástí návrhu je vizualizace loga na aspoň dvou libovolných reklamních předmětech. „Na začátku června pak Rada klubu vybere vítězný návrh, který bude použit, a jeho autor získá odměnu,“ uzavřel Gerneš.
9.4.2021