Dnes a zítra

nehraje se...

Naše tipy
30.9 (ne) sk. - 19:00

Robin Hood

»  30% sleva

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není

3.10 (st) sk. ST 19:00

Nebezpečné známosti

»  30% sleva

Je to silnější než já

25.10 (čt) sk. - 19:00

Vzpoura nevěst

Láska je láska, ale řízek je řízek!

5.11 (po) sk. - 19:00

Kouzelná flétna

Opera ve dvou dějstvích

14.11 (st) sk. ST 19:00

Ernani

Lyrické drama o čtyřech jednáních

22.12 (so) sk. - 19:00

Louskáček

Baletní pohádkový příběh

30.12 (ne) sk. - 17:00

Othello

Vojevůdce, který podlehl žárlivostiVážení přátelé,


blíží se termín našeho zájezdu po hudebních stopách v lednicko-valtickém areálu dne 15. září 2018. Posílám proto předběžné informace zároveň i s prosbou o pomoc.


1) K dnešnímu dni zaplatilo 36 osob. K uspokojivé bilanci potřebujeme alespoň 6-8 dalších účastníků. Prosím, pokuste se každý dle svých možností ještě někoho získat. Kilometrovné činí předběžně 330 Kč.

Vzhledem k tomu, že pojedeme do nejnavštěvovanějšího areálu v republice, je třeba počítat na místě  s vyššími náklady, zejména na případné občerstvení i WC.


2) Pojedeme do míst, která jsou součástí tzv. kulturní krajiny o rozloze asi 200 km2, zapsaných na seznam UNESCO jako nejrozsáhlejší komponovaná  krajina v Evropě. Vedle obou zámků bychom mohli chodit (nebo jezdit na kole)  a těšit se z krásy barokně klasicistního parku s cizokrajnými dřevinami, věkovitými stromy,   v němž jsou zasazeny drobnější umělé romantické stavby - např. obelisk, Janův hrad, lovecký zámeček, akvadukt, Dianin chrám, chrám a sousoší tří Grácií, kaple sv. Huberta, kolonáda na Rajstně a další. Zcela stranou ten-tokrát ponechávám  pohled na Valtice jako na  „hlavní město vína“ s bohatými a rozsáhlými  zámeckými i dalšími sklepy s vínem. Po celý rok se ve Valticích koná řada vinařských akcí, v době naší návštěvy Valtic se koná pro vinaře slavnost „Víno bez hranic“, což však neomezuje náš program. 

 

My ze všech  nabídek navštívíme oba zámky (Valtice, Lednice) a především z časových důvodů pouze minaret (cesta pěšky je 1,5 - 2 km), projdeme malou částí parku, popř. se svezeme koňským povozem (jedna jízda100Kč) nebo lodí (120Kč) po umělém rameni řeky Dyje v tomto parku. Časově jízdy trvají cca 20 minut. Varování – pro lidi s potížemi obratlů nedoporučuji cestu koňskými povozy – nerovný terén.

O plavbu lodí je velký zájem. Máme objednanou menší loď pro 31 osob. Prosím zájemce o tuto atrakci, aby se u mne přihlásili co nejdříve. Kontakt: alburesova@centrum.cz, mob. 777 692 755.


3) Program a harmonogram:

Tučným písmem jsou vyznačeny termíny objednaných akcí.


6.30 hod. odjezd z bývalého autobusového nádraží u tržnice (prosím, přijďte alespoň o 10 minut dříve)

9 – 10  hod. – podle příjezdu lze zajít do IC, obchodu se suvenýry , popř. na výstavu kostýmů z filmu Marie Terezie (senioři 40 Kč), popř. vypít kávu, projít se parkem.

10 – 11 hod. Barokní divadlo na valtickém zámku (sen. 60Kč),

11.30 – 12.30 prohlídka zámku ve Valticích (sen. 130Kč),

13.00 hod. odjezd do Lednice

13.15 – 14.15  podle času a zájmu lze navštívit skleník (sen.60Kč), vypít kávu apod.

14.15  - 15.15 prohlídka zámku v Lednici (sen.130Kč)

15.15 – 16 – 17 – 18 hod. /podle volby a zájmu je tu rezerva na skleník/, cesta na minaret  (senioři nad 65 let 60Kč, ostatní 80Kč, jinak obvyklé slevy), -  pěšky parkem, lodí,  koňmo přibližně po půlhodinách, interiér minaretu (kolem 30 -40 minut) lze shlédnout po skupinkách. Občerstvení u minaretu nevalné.

15.40 lodí  od přístaviště u zámku (ve směru za skleníkem) na minaret

Zájemce o zpáteční cestu upozorňuji, že lodi mají jízdní řád cca po 20 nebo 30 minutách, poslední termíny k zámku jsou v 16.30, 17,00 hod. 

18.00 hod. odjezd , příjezd do Olomouce mezi  20.30 - 21 hod.


Srdečně vás všechny zdravím , doufám ve vaši pomoc při získání účastníků i  hbitou reakci při objednávce plavby lodí, prosím, pokud možno obratem. 


Prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.