Výroční ceny MDO za umělecké výkony v uplynulé sezoně

Ve středu 1. září 2010 v 19:00 hodin zahájilo Moravské divadlo Olomouc novou divadelní sezonu. V rámci slavnostního galakoncertu udělilo nejen ceny za nejlepší umělecké výkony, ale nabídlo divákům také atraktivní podívanou s ukázkami toho nejlepšího z aktuálního repertoáru všech tří souborů i „ochutnávky“ novinek nastávající sezony.

Výroční ceny MDO za umělecké výkony v uplynulé sezoně byly uděleny takto:

Cena za nejlepší ženský jevištní výkon v uměleckém souboru baletu
Lena Iliina za roli Lady Macbeth v historickém baletu Macbeth


Cena za nejlepší mužský jevištní výkon v uměleckém souboru baletu
Mikina Kawamura za roli norského krále Svena v historickém baletu Macbeth


Cena za nejlepší ženský jevištní výkon v uměleckém souboru činohry
Lenka Kočišová nejen za roli slepé dívky v inscenaci Hostinec U Zeleného stromu, ale především za univerzální talent, jehož důkazem je role Lízy Doolittlové v muzikálu My Fair Lady


Cena za nejlepší mužský jevištní výkon v uměleckém souboru činohry
Josef Bartoň za hlavní roli (opilec Řípek) v inscenaci Hostinec U Zeleného stromu


Cena za nejlepší ženský jevištní výkon v uměleckém souboru opery a operety
Elena Gazdíková za hlavní roli Violetty v opeře La Traviata


Cena za nejlepší mužský jevištní výkon v uměleckém souboru opery a operety
Jakub Kettner za excelentní výkony, především v rolích Germonta v opeře La Traviata a Escamilla v Carmen

Cena bezpečného zázemí
Marcela Arelyová za kvalitní vedení úseku Správy uměleckého provozu

Cena primátora Statutárního města Olomouc
Jiří Sekanina za úspěšnou, téměř dvacetiletou práci ve vedení baletu Moravského divadla, která vedla ke stabilizaci souboru, mimořádným uměleckým výkonům a popularizaci baletu v Olomouci


Cena ředitele Moravského divadla Olomouc
Renáta Mrózková za dlouhodobě vysokou úroveň jevištních výkonů, jejíž důkazem je i zařazení do širších nominací na cenu Thalie v kategorii Balet za rok 2009


Cena ředitele Českého rozhlasu Olomouc
Ivana Plíhalová

Anketní ceny:
Cena diváků Moravského divadla Olomouc
Renáta Mrózková (kategorie ženský jevištní výkon)
Ivo Jambor (kategorie mužský jevištní výkon)


Ceny čtenářů Olomouckého deníku
Ivo Jambor (kategorie balet)
Naděžda Chroboková  (kategorie činohra)           
Elena Gazdíková (kategorie opera a opereta)


Děkujeme všem divákům, kteří hlasovali v anketě o nejlepší umělce sezony.


Vylosovaní výherci:

paní Kateřina Čermáková, Družstevní 225, Vysoké Veselí 507 03
paní Monika Pospíšilová, Kaštanova 3, Olomouc
paní Jana Pohlídalová, Mozartova 19, Olomouc

2.9.2010