Soubor opery a operety Moravského divadla vystoupí na benefičním koncertu v Uničově. Výtěžek poputuje do Šumvaldu

Soubor opery a operety Moravského divadla vystoupí na benefičním koncertu v Uničově. Výtěžek poputuje do Šumvaldu Šili roušky, pomáhali s jejich rozvozem a rozdávali dobrou náladu v domovech seniorů. Mimořádnou tečkou za dobrovolnickými aktivitami členů opery a operety Moravského divadla bude Koncert pro dobrou věc v Uničově. Ve čtvrtek 25. června v 18 hodin zazní v zahradě uničovského Městského klubu nejslavnější operní a operetní árie. Výtěžek z akce bude poskytnut obci Šumvald, kterou před několika dny postihly bleskové povodně. Ta jej použije na pomoc nejpostiženějším občanům.


Moravské divadlo Olomouc navazuje tímto vystoupením na loňský charitativní koncert pro hospic na Svatém Kopečku. „Stejně jako vloni jsme chtěli uspořádáním koncertu pomoct dobré věci. Domluvili jsme se s vedením města Uničov a zástupci Olomouckého kraje na formě pomoci lidem postiženým nedávnými povodněmi. Pro soubor opery a operety půjde o vyvrcholení dobrovolnických aktivit v době pandemie koronaviru, kdy bylo naše divadlo pro veřejnost uzavřené. Moc děkuji všem členům souboru za jejich iniciativu," sdělil ředitel Moravského divadla David Gerneš.


„Náš soubor se už během koronakrize postavil velmi sebevědomě k nastalé situaci a začal připravovat koncerty pro domovy seniorů. Každý člověk potřebuje kulturní zážitek, protože umění, a hudba konkrétně, působí blahodárně na utrápenou duši. Pevně věřím, že benefiční koncert v Uničově pomůže postiženým oblastem finančně a zároveň lidi potěší a ulehčí jim na chvíli v jejich trápení,“ zdůraznil umělecký šéf souboru opery a operety Miloslav Oswald.


Na jevišti se spolu setkají zpěváci se členy orchestru. Vystoupí Elena Gazdíková, Lea Vítková, Barbora Řeřichová, Helena Beránková, Jiří Přibyl, Jakub Rousek či Vojtěch Pačák. Vedle árií z populárních oper a operet Prodaná nevěsta, Rusalka, Tosca, Země úsměvů či Na tý louce zelený zazní ukázky z děl klasické hudby v podání dechového tria, smyčcového kvarteta či žesťového kvinteta. 


Během koronakrize se členové opery a operety Moravského divadla naučili nové role. Šili a rozváželi roušky (například pro zmíněný hospic na Svatém Kopečku nebo pro lázně ve Slatinicích) nebo obstarávali nákupy pro seniory. Významnou aktivitou souboru byla série koncertů v domovech seniorů po celém Olomouckém kraji. Začalo to koncertem v SeneCura SeniorCentru v Olomouci-Slavoníně a postupně přerostlo v turné. Během dubna a května zavítali sólisté a členové sboru do Prostějova, Šternberka, Hranic, Uničova, Šumperka, Hrubé Vody či Velké Bystřice.


„Bylo mi milou povinností zprostředkovat umělcům kontakty na vedení domovů a léčeben. Na několika koncertech jsem byl přítomen a na jednom z nich přišli vystupující s nápadem na uspořádání benefičního koncertu ve prospěch postižených povodněmi. Nejpostiženější byla obec Šumvald, kde se narodil otec jednoho z mistrů operetního žánru Franze Lehára. Takže směr podpory byl jasný, stejně jako to, že koncert se odehraje v Uničově, který má po všech stránkách k Šumvaldu blízko. Zbývá jen pozvat všechny příznivce Moravského divadla Olomouc, opery a operety. Přijďte si poslechnout krásné melodie a podpořte přitom dobrou věc,“ doplnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady města Uničova Dalibor Horák. David Kresta
oddělení komunikace
Moravské divadlo Olomouc17.6.2020