Upozornění pro návštěvníky premiéry inscenace Tlustý prase

Upozorňujeme návštěvníky představení Tlustý prase pořádaného v pátek 22. 11. 2019 Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací, že během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.22.11.2019