Upozornění pro návštěvníky premiérových představení GISELLE

Upozorňujeme návštěvníky premiérových představení Giselle pořádaných v pátek 1. 11. 2019 a v sobotu 2. 11. 2019 Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací, že během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.1.11.2019