Upozornění pro návštěvníky premiérového představení Bajadéra

Upozorňujeme návštěvníky představení Bajadéra pořádaného v pátek 22. 3. 2019 Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací, že během představení budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.22.3.2019