Upozornění pro návštěvníky premiérového představení KREJČOVSKÝ SALON

Upozorňujeme návštěvníky představení KREJČOVSKÝ SALON pořádaného dne 14. 9. 2018 v 19:00 Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací, že během tohoto představení budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.14.9.2018