Upozornění pro návštěvníky představení DON PASQUALE v pátek 8. června a v sobotu 9. června

Upozorňujeme návštěvníky představení DON PASQUALE pořádaných dne 8. 6. a 9. 6. 2018 v 19:00 Moravským divadlem Olomouc, příspěvkovou organizací, že během těchto představení budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Moravské divadlo Olomouc nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.8.6.2018