Řecké pašije - zahajovací zkouška s J. A. Pitínským, 10. 1. 2017