Jana Regalová - blahopřání k významnému životnímu jubileu, 16. 6. 2018