// JavaScript Document $(document).ready(function(){ var zmena = 1; //počet posunů, výchozí dle počtu viditelných fotek var sirka = 252; //šířka posouvaného bloku //posun fotek if (zmena < 2) $(".slide_left").addClass('disable'); if ($(".gallery_slide").length == 1) $(".slide_right").addClass('disable'); $('.slide').click(function(){ var posun = ($(this).hasClass("slide_right") ? 1 : 0 ); var n = $(".gallery_slide").length; var v = 250; var vyska = 250; if (posun == 1 && zmena < n) { //posun vpřed v = $("#gallery_left_" + (zmena+1)).height(); if (v > 250) vyska = v; $("#slide_content").animate({ marginLeft: "-="+ sirka +"px", height: ""+ vyska +"px", }, 500 ); zmena++; if (zmena >= n) { $(".slide_right").addClass('disable'); } if (zmena > 1 && $(".slide_left").hasClass("disable")) { $(".slide_left").removeClass('disable'); } } else if (posun == 0 && zmena > 1) { //posun vzad v = $("#gallery_left_" + (zmena-1)).height(); if (v > 250) vyska = v; $("#slide_content").animate({ marginLeft: "+="+ sirka +"px", height: ""+ vyska +"px", }, 500 ); zmena--; if (zmena < 2) { $(".slide_left").addClass('disable'); } if (zmena < n && $(".slide_right").hasClass("disable")) { $(".slide_right").removeClass('disable'); } } return false; }); //pocatecni nastaveni vysky nastavVysku(); function nastavVysku() { v = $("#gallery_left_1").height(); if (v > 250) { $("#slide_content").animate({ height: ""+ v +"px", }, 100 ); } } });