Tomáš Vtípil


Vyhledávaný skladatel filmové a scénické hudby oslavuje umělecké volnomyšlenkářství!


Délka představení: cca 60 min.


Hraje se v Konviktu / šapitó