Hermann Broch - Ivan Buraj

Náměsíčníci (Imitace a tušení)

HaDivadlo Brno

Éterická expozice "rozpadu hodnot a zániku starého světa" na přelomu 19. a 20. století. Mnohovrstevnatá románová trilogie předního evropského modernisty v radikální úpravě uměleckého šéfa brněnského souboru Ivana Buraje.


Délka představení: cca 170 min. s přestávkou


Hraje se v S-klubu