Jan Nebeský - Egon Tobiáš - Franz Kafka

Malý stvořitel/ Der kleine Fratz

Divadelní spolek Jedl

Chameleonsky proměnlivý Karel Dobrý jako „nesnesitelný fracek“ i senzitivní tvůrce v expresivní i humorné miniatuře, inspirované životem a dílem Franze Kafky.

Režie: Jan Nebeský.


Arcidiecézní muzeum/ Mozarteum