Lidi krve

Film

Česká republika 2020 | režie Miroslav Bambušek

Drama o stigmatech a traumatech minulosti. Imaginativní putování napříč časem v prvním celovečerním hraném filmu spoluautora a režiséra festivalových inscenací Woyzeck a Kacířské eseje. 


Arcidiecézní muzeum/ Mozarteum, beseda po projekci