Jan Patočka, Miroslav Bambušek

Kacířské eseje

Studio Hrdinů Praha

Divadelní Flora