David Zábranský

Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny

Studio Hrdinů Praha

Co je Česko, kde začíná a končí? Kdo chce v Česku žít a proč? Kdo nese vinu za nechuť Majera a jemu podobných v Česku? Současný prezident...? - Polemické zamyšlení spisovatele Davida Zábranského, režisérky Kamily Polívkové a herce Stanislava Majera nad smyslem české národní identity.


Délka představení: cca 75 min. bez přestávky


Hraje se v Moravském divadle Olomouc