A solo for Mr. Folk

Milan Herich

Tvůrčí fúze nonkonformního zakladatele Les SlovaKs Dance Collective a venezuelského světoběžníka přetavuje slovenský folklor do současné taneční formy, jež komunikuje s pop kulturou, surrealismem i expresionismem.
Choreografie: Milan Herich, režie: David Zambrano.


Po představení bude následovat beseda.


Délka představení: cca 50 min.


Hraje se v Konviktu/ Divadlo K3