Nedotknutelní 




Donaha! 



Dům Bernardy Alby



Tlustý prase



Postřižiny



Kupec benátský



Evžen Oněgin


Starci na chmelu


Kočičí hra


Krejčovský salon



Boží mlýny


Královna Koloběžka první



Petr a Lucie



Cyrano z Bergeracu


Vzpoura nevěst



Rodinná slavnost


Jméno


Robin Hood


Sluha dvou pánů


Když se zhasne


Královny